Läskurs "Les patrimoines des grandes familles" (5 p)

SEC/ILU, Uppsala universitet

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pat04.htm>

Doktorander erbjuds hösten 2004 att genomföra en läskurs som till inriktning och innehåll liknar den kurs "Les patrimoines des grandes familles - ‑ recherches sur les elites français" som gavs 1994
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pat94.htm>

Den som har intresse härav, kontakta Donald Broady <broady@nada.kth.se> för mer upplysningar.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pat04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 09 Mar 2011