Uppsatsseminarier

för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi, vårterminen 2007

Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> kommer under vårterminen 2007 att leda en serie seminarier för studenter som skriver utbildningssociologiskt eller kultursociologiskt inriktade C- eller D-uppsatser eller examensarbeten. Seminariet, som arrangeras av SEC (forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi), syftar till att i organiserad form erbjuda ett diskussionsforum och handledningstillfällen.

Det första seminariet inträffar månd 19 febr kl. 13.15-15.00 i sal 1440, kvarteret Seminariet.

För mer information kontakta Mikael Börjesson och se
http://www.skeptron.uu.se/mikaelb/edu-soced_vt07.htm


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-vt-uppsatssem.htm
Back to SEC home page
Last updated 09 Mar 2011