Uppsatsseminarier höstterminen 2004

Seminarier för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-04-ht-uppsatssem.htm>

Se även uppsatsseminarier vårterminen 2005
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-05-vt-uppsatssem.htm>

Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se> och Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> leder fr.o.m. höstterminen 2004 en serie seminarier för studenter som skriver utbildningssociologiskt eller kultursociologiskt inriktade C- eller D-uppsatser eller examensarbeten.

Schema: kl 16.15-18.00 torsdag 7 oktober, torsdag 21 oktober, torsdag 11 november, torsdag den 2 december och torsdag 16 december 2004 .

Lokal: rum 1440, ILU, (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala.


Inbjudan

Date: Tue, 21 Sep 2004 12:17:36 +0200
From: Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>
Subject: Uppsatsseminarium

Hej,

Med detta brev, som går ut till dig som visat intresse för utbildnings- och kultursociologisk forskning, vill jag hälsa dig välkommen att delta i ett uppsats- och examensarbetsseminarium inom ramen för Forskningsgruppen för kultur- och utbildningssociologi (SEC) vid ILU, som leds av professor Donald Broady. Mitt namn är Ida Lidegran (doktorand i pedagogik) och jag kommer att tillsammans med Mikael Börjesson (doktorand i pedagogik) att hålla i ett handledningsseminarium nu i höst. Vi vill på detta sätt i organiserad form erbjuda dig ett antal handledningstillfällen där du tillsammans med oss, och andra som skriver C-uppsats eller D-uppsats eller examensarbete, kan diskutera olika frågor som uppkommer på vägen. Om du redan nu har idéer om vad du vill göra, skriv gärna ner detta och mejla mig. Träffarna kommer sedan vara upplagda så att ni inför varje tillfälle lämnar in era pågående arbeten eftersom det brukar vara bäst att komma igång med själva skrivandet så fort som möjligt.

Uppsatsseminarierna äger rum:
torsdag 7 oktober
torsdag 21 oktober
torsdag 11 november
torsdag 2 december
torsdag 16 december

Tiden är 16.15-18 och platsen är sal 1440 på ILU (Institutionen för lärarutbildning). Gå in genom huvudingången, ta trapphuset till vänster, gå längst upp, passera en dörr och 1440 är första salen på höger sida i korridoren som du hamnat i.

Skicka gärna ett mejl till mig om du tänker delta så vet jag ungefär hur många vi blir.

Information om tänkbara examens- och uppsatsämnen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-uppsatsamnen.htm>.

Orientering om verksamheten inom SEC
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/>

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-04-ht-uppsatssem.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady and Ida Lidegran. Last updated 09 Mar 2011