Uppsatsseminarier våren 2005

Seminarier för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-05-vt-uppsatssem.htm>

Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se> och Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> fortsätter under vårterminen 2005 att leda en serie seminarier för studenter som skriver utbildningssociologiskt eller kultursociologiskt inriktade C- eller D-uppsatser eller examensarbeten.

Schema:

Torsdagen den 20 januari 2005 kl 16.15-18.
Torsdagen den 17 februari 2005 kl 16.15-18.
Torsdagen den 10 mars 2005 kl 16.15-18.
Torsdagen den 14 april 2005 kl 16.15-18.
Torsdagen den 19 maj 2005 kl 16.15-18.
 
Platsen är densamma som förra terminen dvs. sal 1440 på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala. Gå in genom huvudingången, ta trapphuset till vänster så högt det går så är du framme.

Inbjudan

Date: Tue, 21 Sep 2004 12:17:36 +0200
From: Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>
Subject: Uppsatsseminarium

Hej,

Med detta brev, som går ut till dig som visat intresse för utbildnings- och kultursociologisk forskning, vill jag hälsa dig välkommen att delta i ett uppsats- och examensarbetsseminarium inom ramen för Forskningsgruppen för kultur- och utbildningssociologi (SEC) vid ILU, som leds av professor Donald Broady. Mitt namn är Ida Lidegran (doktorand i pedagogik) och jag kommer att tillsammans med Mikael Börjesson (doktorand i pedagogik) att hålla i ett handledningsseminarium /.../. Vi vill på detta sätt i organiserad form erbjuda dig ett antal handledningstillfällen där du tillsammans med oss, och andra som skriver C-uppsats eller D-uppsats eller examensarbete, kan diskutera olika frågor som uppkommer på vägen. Om du redan nu har idéer om vad du vill göra, skriv gärna ner detta och mejla mig. Träffarna kommer sedan vara upplagda så att ni inför varje tillfälle lämnar in era pågående arbeten eftersom det brukar vara bäst att komma igång med själva skrivandet så fort som möjligt. /.../

Skicka gärna ett mejl till mig om du tänker delta så vet jag ungefär hur många vi blir.

Information om tänkbara examens- och uppsatsämnen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-uppsatsamnen.htm>.

Orientering om verksamheten inom SEC
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/>

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-05-vt-uppsatssem.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady and Ida Lidegran. Last updated 09 Mar 2011