Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/arkiv/index.htm

Välkommen till arkivet

 

Se arkivredovisning som innehåller en beskrivning av syftet med arkivet samt en förteckning som ger besked om indelningen i serier och underserier.

Ungefär hälften av de digitaliserade dokumenten är publikt tillgängliga, s.k. open access. Se Tematiska förteckningar över de enskilda publikt tillgängliga digitaliserade dokumenten..

Den andra hälften är främst avsedd för forskningsändamål och kräver inloggning som dessvärre inte funkar för för ögonblicket.

I arkivet ingår även icke digitaliserat material.


 

skeptronlogga

 Utskrift från Donald Broadys arkiv, SEC, Uppsala universitet 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/arkiv/index.htm 

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet | Last updated 9 April, 2020  | Back to Archive Start