Material från projektet Formering för offentlighet

Det följande är en kapitalbeskrivning, dvs. en sammanställning av en individs egenskaper och tillgångar, som ingår i prosopografin skapad inom projektet "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920", vilket finansierades av Riksbankens jubileumsfond jan 2000–dec 2006. Till denna version är inga stilmallar kopplade, vilket ger fördelen att den är flyttbar och kan visas upp i vilken webbläsare som helst, men man har då ingen glädje av innehållsmärkningen. Dock finns samma innehåll tillgängligt i andra HTML- och XML-format, där märkningen kan utnyttjas i XML-tillämpningar som tillåter flexibel hantering av materialet, olika slags sökningar osv., se www.skeptron.uu.se/broady/arkiv/a/ffo/ för en översikt över projektmaterialet, jämte länkar.


URL of this page is www.skeptron.uu.se/ broady/arkiv/a/ffo/kap-euren-elisabet.htm

Content created by Agneta Linné, 25 Nov. 2003.   

 

1. Kapitalbeskrivning, Eurén, ELISABET Matilda Vilhelmina

1.16. PEDAGOGISKT KAPITAL

Relativt stort. Tillhörde de allra första kvinnor som förordnats som lektorer vid statligt läroverk (Folkskoleseminariet i Stockholm), var därigenom en viktig pionjär. Tillskrivs vara en bemärkt stockholmspedagog i nekrologen (SvD 22 aug 1939) Skapade biblioteket vid Stockholms folkskoleseminarium och var dess första bibliotekarie, gav biblioteket en central ställning i seminariets arbete (SBL, SvD 22 augusti 1939).

1.20. BOUPPTECKNING

Obligationer: 11 007:28 kr
Fordringar: 1 586:63 kr
Kontanta medel: 678:23 kr
Lösöre: 2 485:50 kr
fastighet/er: nej
jord- och skogsinnehav : nej
sparat kapital: se ovan
Summa tillgångar: 26 647:64 kr
Avgående poster och skulder: 14 769:08 kr
Behållning: 11 878:56 kr
(SSA: Bouppteckning Elisabet Matilda Vilhelmina Eurén, 4 november 1939.


Clickable SEC logo   Sociology of Education and CultureUppsala universitet  |   Responsible: Donald Broady  |  Last updated 3 July, 2016