UPPSALA UNIVERSITET : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : utbildningens sociala och ekonomiska historia
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Utbildningens sociala och ekonomiska historia
(Social and Economic History of Education)

Arbetsgruppens publikationer

Här följer en lista över medlemmarnas publikationer inom området utbildningshistoria.Observera: listan uppdaterad juni 2010.

Monografier

Antologier

Källutgåvor

Artiklar

Recensioner och meddelanden

Populärvetenskapliga publikationer