Daan Vandenhaute

daan.vandenhaute@ugent.be

Nordist, doctor i "Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen", verksam vid Universiteit Gent <http://www.rug.ac.be/>. Arbetsadress: Vakgroep Scandinavistiek en Noord-Europakunde, Universiteit Gent, Roziewr 44, B-9000 Gent, tel +32 (0)9 264 38 01, eller 32 (0)9 264 37 96, fax 32 (0)9 264 41 91.

Ingår även i Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/>.

Disputerade 17 dec 2002 på avhandlingen ”Om inträdet i världen”. En litteratursociologisk studie av lyrikdebutanterna i 1970-talets svenska litterära fält. En bokversion under utgivning på Gidlunds förlag.

Bilagor till Daan Vandenhaute, Om inträdet i världen, Gidlunds, Stockholm 2004
PDF-version (668 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-vandenhaute-040528-bilagor.pdf>
Dessa bilagor finns inte i den tryckta boken.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/vandenhaute.htm
Back to SEC home page
Last updated 11 Aug 2011