Seminarier momentet "Utbildnings- och kultursociologi" inom forskarutbildningskursen Det svenska pedagogikämnet i historisk belysning (10 p)

Ped inst, Uppsala universitet, 23 okt och 9 dec 2003

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-03.htm>

Kursledare för detta moment: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Tid och plats

Torsd 23 okt kl 13-15, sal 103, Odensg. 8.

Tisd 9 dec kl 16.15-18.00, Ped inst, Seminarium A, Stureg 4.

Litteratur

Bengt Abrahamsson,: ”Utbildning och samhälle: några problemområden”, pp. 291-342 i Skolan som arbetsplats. Rapporter från undersökningar genomförda av Utredningen om skolans inre arbete - SIA. Del I. Stockholm: Utbildningsdepartementet 1974:1.

Donald Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Skeptronhäften 15, ILU, Uppsala universitet, 1998 (26 s.).
PDF-version (204 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf.
(Ungefär detsamma senare publ. som "Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg", s. 435-470 i Jens Bjerg (red.), Pedagogik. En grundbok. Stockholm Liber, 2000.)

Broady, Donald & Mikael Börjesson, ”En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet” (9 s.), Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2002:1 (elektronisk tidskrift, Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren
PDF-version http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/020409-socialkartagy.pdf
eller http://www.upi.artisan.se

Donald Broady & Annika Ullman, " ’Ständigt var man i farten med att grunda och stifta’. Om fält, offentligheter och nätverk vid sekelskiftet 1900", Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2 2001, s. 27-46.

Staf Callewaert: Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. København: Akademisk Forlag, 2003, valda delar, ca 100 sidor.

Sammanlagt 200 sidor

Kopieringsunderlag till Abrahamsson 1974 samt Broady & Ullman 2001 finns hos Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, ILU rum 1415, tel 018-4712459, samt även i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU, Seminariegatan 1, Uppsala.

 Den enda litteratur som deltagarna behöver skaffa är Callewaert 2003. Det kan hända att Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> har ex av den sist nämnda boken.)


Deltagare

Jenny Berglund <jenny.berglund@teol.uu.se>
Maria Folke-Fichtelius <maria.folke-fichtelius@fortbild.se>
Magnus Granberg <magnus.granberg@fhs.mil.se>
Thérèse Hartman <Therese.Hartman@ped.uu.se>
Silvia Hodik Edling <silviahodik@hotmail.com>
Max Stenlund <asu@hig.se>
Martin Karlberg <martin.karlberg@ilu.uu.se>
 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011