Momentet ”Utbildningssociologiska metoder”
inom forskarutbildningskursen "Teori och metod", vt 2004

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-tm-vt04.htm>

Kursansvariga för kursen "Teori och metod" är Ulla Riis <ulla.riis@ped.uu.se> och Carl Anders Säfström <carl-anders.safstrom@ilu.uu.se>.

Administratör för forskarutbildningen i pedagogik i Uppsala: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Tel 018-4712475. Besöksadress Sturegatan 4.

Lärare under momentet ”Utbildningssociologiska metoder” är Donald Broady <broady@nada.kth.se>.

Tid och plats

Inom momentet ”Utbildningssociologiska metoder” blir det tre sammankomster:

Tisd 17 febr kl 13.15-15.00
Torsd 19 febr kl 13.15-15.00
Torsd 26 febr kl 13.15-15.00.

Lokalen är rum 1219 på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala.

Vägbeskrivning:

Seminarierna sker i rum 1219, ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en knapp halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm: kör E4an tills Uppsala börjar ta slut, där finns en skylt mot Svartbäcken, ta den vägen till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

Till rum 1219 kommer man genom att ta vänstra ytterporten och gå upp trappan till vänster en våning.

Litteratur

Émile Durkheim, L’évolution pédagogique en France [1938] (ed. Maurice Halbwachs), P.U.F.,  Paris, 2 uppl. 1969 (403 s.).
Eng. övers. The Evolution of Educational Thought. Lectures on the formation and development of secondary education in France. London, Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977.

Läs åtminstone första hälften, dvs. inledningen och del I, motsv. s. 1-201 i den franska utgåvan och s. i-173 i den engelska översättningen. Men helst hela boken.

Den engelska översättningen är slutsåld från förlaget men kopior kommer att finnas tillgängliga vid seminariet 17 febr. Om du behöver texten innan dess kontakta forskningsadminstratör Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, Institutionen för lärarutbildning, besöksadress rum 1415, Seminariegatan 1, tel 018-4712459.

Dessutom några sidor som delas ut vid undervisningstillfällena:
Handout, utdelat 17 febr 2004
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/040217-handout-durkheim.doc>

Mer läsning

Under seminariet 26 febr nämnde jag några texter av och om Bourdieu:

Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1964). Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964, pp. 7-115. [Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979]

Broady, Donald: Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, SEC-report 15, 1998
- PDF-version (204 kB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf>

Broady, Donald: ”Nätverk och fält”, pp. 49-72 i Sociala nätverk och fält (red. Håkan Gunneriusson). Opuscula Historica Upsaliensia 28, Uppsala universitet, 2002.
- HTML-version
 (103 kB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-nat-02.htm>

Uppgift som vi ska sysselsätta oss med under seminarierna

Förslagsvis kan du försöka besvara frågan: hur skulle man med verktyg hämtade från durkheimianerna och ytterligare några samhällsvetenskapliga traditioner kunna utforska något du är intresserad av, kanske något som är föremål för ditt eget avhandlingsarbete? Det vill säga hur skulle Durkheims metod  kunna brukas för att undersöka något som är föremål för din egen forskning, och hur skulle det gå till att använda verktyg eller metoder såsom t.ex. Durkheims begrepp kollektiva representationer, Webers begrepp idealtyp, Habermas offentlighetsbegrepp, Foucaults diskursbegrepp, Flecks begrepp tankekollektiv, Bourdieus begrepp kapital ...?

Om det inte går att utnyttja vissa verktyg så är också det ett resultat som kan vara av intresse.

Ifall du vill utforma uppgiften på annat sätt, berätta för mej <broady@nada.kth.se>.

Deltagare

Jenny Berglund <jenny.berglund@ilu.uu.se>,
Silvia Edling <silvia.edling@ilu.uu.se>,
Maria Folke-Fichtelius <maria.folke-fichtelius@ped.uu.se>,
Magnus Granberg <magnus.granberg@ped.uu.se>,
Jan Grannas <jgs@hig.se>,
Therese Hartman <therese.hartman@ped.uu.se>,
Eva Hedman <eva.hedman@lul.se>,
Martin Karlberg <martin.karlberg@ilu.uu.se>,
Eva Lundqvist <eva.lundqvist@ilu.uu.se>,
Jorgen Mattlar <jorgen.mattlar@ilu.uu.se>,
Max Stenlund <asu@hig.se>

Om du inte vill ha din e-postadress synlig på denna publika sida, meddela mej <broady@nada.kth.se> så suddar jag.


Handout

Handout, utdelat 17 febr 2004
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/040217-handout-durkheim.doc>


Kommande kurs

En forskarutbildningskurs "Kapital och fält" om Bourdieus kultursociologi ges 31 mars - 9 juni 2004.
Se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap04.htm


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-tm-vt04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011