Forskarutbildningskursen
Samhällsvetenskapens klassiker
sept-okt
2000

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-svkh00.htm>

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Kursen ges hösterminen 2000. Seminarier tisdagar kl 13.15-15.00 med start 5 september och avslutning 17 okt. Lokal: Institutionen för lärarutbildning (ILU),  Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219. Se karta

Administration: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Tel 018-4712475.

Adminstratör vid ILU är Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, tel 018-4712455. Postadress  ILU, Uppsala universititet, Box 2136, 750 02 Uppsala. Besöksadress: Seminariegatan 1, rum 3256 .

Anmälan senast 24 aug 2000 till Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>

Kursplan
Litteratur
Prel. schema
Deltagare
Instruktioner till kursdeltagarna
Samhällsvetenskapens eviga frågor


Kursplan

SAMHÄLLSVETENSKAPENS KLASSIKER, 5 POÄNG

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 1999-06-17

Kursen är en obligatorisk kurs inom forskarutbildningen i pedagogik. Den ges i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning.

MÅL

Kursens syfte är att deltagarna skall fördjupa sina kunskaper om några klassiska samhällsvetenskapliga traditioner och författarskap.

INNEHÅLL

Centrala begrepp och metoder i Marx’, Comtes, Durkheims, Webers och Parsons’ författarskap. Orientering om hur arvet från dessa klassiker förvaltats i senare samhällsvetenskap.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomföres i form av föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar inlämnas under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

LITTERATUR

Enligt särskild förteckning


Litteratur

LITTERATUR till forskarutbildningskurs ”Samhällsvetenskapens klassiker” (5 p)

Deltagarna rekommenderas att om möjligt läsa utgåvor på originalspråk.

Comte, Auguste/Durkheim, Émile/Weber, Max: Tre klassiska texter. Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1991 (369 sidor)
Innehåller översättningar av följande texter:

Durkheim, Émile: L’Évolution pédagogique en France [1938] (ed. Maurice Halbwachs). Paris: P.U.F., 2 uppl. 1969 (403 s.).
Eng. övers. The Evolution of Educational Thought, Routledge & Kegan Paul.

Marx, Karl: ”Einleitung” zu den ’Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie’ [manuskript augusti 1857]. I: Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA) II.1.1 (Ökonomische manuskripte 1857/58). Berlin: Dietz Verlag, 1976, s. 17-45.
Svensk övers. ”Inledning”. I: Marx, Karl/Engels Friedrich: Ekonomiska skrifter. Staffanstorp: Bo Cavefors Bokförlag, 1975, s. 21-44.

Marx, Karl: ”Vorwort” [till Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859]. I: Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA) II.2. Berlin: Dietz Verlag, 1980, s. 99-103.
Svensk övers. ”Förordet till ’Till kritiken av den politiska ekonomin’ (1859)”. I: Marx i ett band. Urval av Fredrik Engelstad och Jon Elster. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1974, s. 23-28.

Parsons, Talcott: ”The School Class as a Social System: Some of its functions in American society”, Harvard Ed. Rev., Vol. XXIX, No. 4, 1959, s. 297-318. [Omtryck i bl.a. Parsons: Social Structure and Personality. London: The Free Press/Macmillan, 1964]

Weber, Max: ”Kapitel I. Sociologische Grundbegriffe”. I: Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie [1922] (ed. Johannes Winckelmann). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 5 uppl. 1972, s. 1-30.
Sv. övers. ”I. Sociologiska grundbegrepp”. I: Weber, Max: Ekonomi och Samhälle. Förståendesociologins grunder. Del 1: Sociologiska begrepp och definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper. Lund: Argos, 1983, s. 3-40.

Duplicerade kortare utdrag ur klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga verk, utdelas i samband med kursen (63 s.).

Ytterligare duplicerade texter som utdelas i samband med kursen.


Schema

Lokalen är när inte annat sägs rum 1219 (Nämndrummet). Gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp en våning så har du kommit fram.

Tisd 5 sept kl 13.15-15.00. Introduktion

Tisd 12 sept kl 13.15-15.00. Läs i förväg: Comte, ”Discours préliminaire sur lesprit positif”, sv. övers. i Tre klassiska texter; texterna av Marx.

Tisd 19 sept kl 13.15-15.00. Läs i förväg: Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, sv. övers. i Tre klassiska texter.

Tisd 26 sept kl 13.15-15.00. Läs i förväg: Durkheim, L’Évolution pédagogique en France

Tisd 3 okt kl 13.15-15.00. Läs i förväg: Texterna av Weber i Tre klassiska texter; Parsons,”The School Class as a Social System”

Skicka senast fredagen den 7 oktober in ett kort preliminärt utkast till examinationsuppgift till kursens diskussionsgrupp http://www.skeptron.uu.se/dscclass/ . Nöj dig med kort utdrag om sådant som förtjänar att diskuteras, ta inte med rena referat. Enklast är att du använder ditt vanliga textbehandlingsprogram för att skriva ditt inlägg. Kopiera den texten. Observera att enbart rå text kan skickas till diskussionsgruppen, dvs formatering, rubriknivåer, fotnoter etc försvinner. Öppna sedan med din webbläsare (såsom MS Internet Exporer eller Netscape) diskussionsgruppen på ovan nämnd adress. Klicka på ”Skicka in nytt inlägg (dvs starta ny tråd)” så att ett fönster öppnas där du skriver en rubrik på ditt inlägg (rutan ”Subject”) samt ditt namn (rutan ”From”), varefter du i rutan ”Comments” klistrar in den text du tidigare kopierat. Till sist klickar du på ”Post Article” för att skicka iväg det hela. Det existerar inget lösenordsskydd, så allt du gör tillgängligt på diskussionsytan blir synligt för alla besökare. Skriv gärna kommentarer till andras inlägg!

Tisd 10 okt kl 13.15-15.00. Diskussion. Lokal: rum 1213 (nära nämndrummet, samma våning)

Skicka senast fredagen den 20 oktober examinationsuppgiften till Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Tisd 24 okt kl 13.15-15.00. Ventilering av examinationsuppgifter


Deltagare

Anna-Maria Ahlén
Tel. 08-512 300 28
Tel. 018-471 16 74 (arb)
Mob. 070-542 24 88
anna-maria.ahlen@ped.uu.se  

Mats B. Andersson
Tel. 08-667 33 17
Tel. 018-471 63 64 (arb)
mats.andersson@ilu.uu.se 

Ingegerd Gunvik-Grönbladh
Tel. 018-54 09 14
Tel. 018-471 16 57 (arb)
Tel. 023-77 82 77 (arb)
Mob. 073-963 64 90
Ingegerd.Gunvik-Gronbladh@ped.uu.se 

Ida Lidegran
Tel. 018-50 98 43
Tel. 018-471 24 57 (arb)
Ida.Lidegran@ilu.uu.se 

Niklas Lundblad
Tel. 018-51 04 52
Tel. 018-55 20 30 (arb)
niklas.lundblad@ipfuppsala.se 

Eva Lundqvist
Tel. 018-471 24 57 (arb)
Eva.Lundqvist@ilu.uu.se 

Cathrin Martin
Tel. 018-32 40 03
Tel. 018-471 16 57 (Pedagogen - arb)
Tel. 018-66 35 57 (arb)
cathrin.martin@ped.uu.se 

Niclas Månsson
Tel. 018-55 18 22
Tel. 018-471 24 06 (arb)
niclas.mansson@ilu.uu.se  

Elisabet Nihlfors
520920-6266
Karlbergsvägen 9
113 27 Stockholm
Tel. 08-34 13 23
Fax: 08-30 37 47
E-post: nihlfors.nifo@telia.com 

Malena Persson
73 05 01-1442
Vänortsgatan 83, 1tr 
752 64 Uppsala
Tel. 018-51 23 35
Tel. 018-471 24 57 (arb)
malena.persson@ilu.uu.se 

Ingmarie Sellin-Bergström <ingmarie.sellin-bergstrom@kau.se>

Katarina Wijk <katarina.wijk@hig.se>


Instruktioner till kursdeltagarna

Senast reviderade 11 Aug 2011

 

KURSSIDA

finns på URL http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-svkh00.htm

 

DISKUSSIONSGRUPP

Kursens diskussionsgrupp har adressen http://www.skeptron.uu.se/dscclass/ 

Enklast är att du använder ditt vanliga textbehandlingsprogram för att skriva inlägg till diskussionsgruppen. Kopiera den texten. Observera att enbart rå text kan skickas till diskussionsgruppen, dvs formatering, rubriknivåer, fotnoter etc försvinner. Öppna sedan med din webbläsare (såsom MS Internet Explorer eller Netscape) diskussionsgruppen på ovan nämnd adress. Klicka på ”Skicka in nytt inlägg (dvs starta ny tråd)” så att ett fönster öppnas där du skriver en rubrik på ditt inlägg (rutan ”Subject”) samt ditt namn (rutan ”From”), varefter du i rutan ”Comments” klistrar in den text du tidigare kopierat. Till sist klickar du på ”Post Article” för att skicka iväg det hela. Det existerar inget lösenordsskydd, så allt du gör tillgängligt på diskussionsytan blir synligt för alla besökare. Skriv gärna kommentarer till andras inlägg!.

KURSLEDNING, ADMINSTRATION

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Administration: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Tel 018-4712475.

Adminstratör vid ILU är Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, tel 018-4712455. Postadress  ILU, Uppsala universititet, Box 2136, 750 02 Uppsala. Besöksadress: Seminariegatan 1, rum 3256 .

 

TID OCH PLATS, 

Tid: följande tisdagar kl 13.15-15.00: 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10

Plats:  Institutionen för lärarutbildning (ILU),  Seminariegatan 1, Uppsala, oftast i rum 1219 (Nämndrummet).
Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

 

LITTERATUREN

Kurslitteraturen bör självfallet om möjligt läsas på originalspråk, men det är inget tvång. Antologin Tre klassiska texter innehåller översättningar av följande texter, vilka om möjligt bör läsa på originalspråk (fotokopior kan erhållas från kursledningen).

- Auguste Comte: Discours préliminaire sur lesprit positif, Paris 1844. Skriften utgavs i en något annorlunda utformning 1914 av Société positiviste internationale under titeln Discours sur lesprit positif. Den sistnämnda utgåvan är tillgänglig i bokhandeln i ett fotomekaniskt omtryck (förlaget Vrin, flera upplagor - en billig liten bok, ca 50 francs).

- Émile Durkheim: Les règles de la méthode sociologique. Publicerades först som en serie artiklar i Revue philosophique, 1894. Den första bokupplagan utkom året därpå, och i en andra upplaga med ett berömt nyskrivet förord 1901. Många senare utgåvor på förlaget P.U.F. Durkheims bok i P.U.F.:s pocketutgåva är billig och lätt att skaffa i bokhandeln.

- Max Weber: Wissenschaft als Beruf [1919], pp. 582-613 i Gesammelte Schriften zur Wissenschaftslehre [1922] (Hrsg. Johannes Winckelmann). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 5 uppl. 1982.

- Max Weber: Politik als Beruf [1919], pp. 505-560 i Gesammelte politische Schriften [1921] (Hrsg. Johannes Winckelmann). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 4 uppl. 1980.

- Max Weber: Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, pp. 22-87 i Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, neue Folge, 1. Band. Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. (Omtryck i Gesammelte Schriften zur Wissenschaftslehre, 5 uppl. 1982, pp. 146-214.)

Utöver den egentliga kurslitteraturen läses handbokslitteratur och sekundärlitteratur i mån av tid och behov.

Några deltagare genomför kursen som en läskurs. Konsultera kursledningen om val av litteratur. I en ordinär fempoängskurs brukar kurslitteraturen omfatta ca 1 000 sidor. Den som genomför kursen som läskurs skall dubbla antalet sidor, dvs. läsa ungefär 2 000 sidor. Inget hindrar att den utökade litteraturlistan innefattar även samhällsvetenskapens ”moderna klassiker”, varmed här avses vissa författarskap från och med ungefärligen 1920-talet vilka är ständigt återkommande referenspunkter inom den samhällsvetenskapliga diskussionen. Som exempel på moderna klassiker kan nämnas tyskspråkiga författare som Mannheim, Horkheimer, Adorno, Habermas, Luhmann, Dahrendorf, Elias; fransmän som Aron, Lévi-Strauss, Althusser, Boudon, Touraine, Bourdieu, Foucault, Annales-historikerna; amerikaner som Parsons, Lazarsfeld, Merton, G.H. Mead, Goffman, Garfinkel, Coleman - listan kunde göras lång, avsikten med att här nämna namn är blott att uppmuntra till läsning av författare vilkas verk tillhör samhällsvetenskapens levande arv. Avsikten är förstås att deltagarna skall stifta bekantskap med verk som de inte läst tidigare i andra kurser.

I litteraturlistan nämns att duplicerade kortare utdrag ur klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga verk skall utdelas i samband med kursen. Dessa utdrag finns samlade i häftet Läsestycken för samhällsvetare, i urval och översättning av Donald Broady, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6, femte uppl., ILU, Uppsala universitet, okt 1998, som innehåller parallellöversättningar av mycket korta utdrag ur verk av Bachelard, B. Bernstein, Bourdieu, Comte, Dahrendorf, Descartes, Durkheim, Elias, Engels, Husserl, Kant, Lundgren, Marx, Parsons, Peirce, de Saussure, M. Weber, Wittgenstein. En PDF-version är tillgänglig på URL http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-6.pdf 

Utöver den egentliga kurslitteraturen läses handbokslitteratur och sekundärlitteratur i mån av tid och behov.

 

EXAMINATIONSUPPGIFT

För godkännande krävs en godkänd inlämnad skriftlig examinationsuppgift där läsningen redovisas på ett självständigt sätt.

Examinationsuppgiften skall vara genomarbetad, även i språkligt avseende. Där skall finnas genomtänkt rubriksättning, paginering, korrekta och precisa källhänvisningar med angivande av sidor, och i slutet en förteckning över inläst litteratur. Det skall framgå vad du bygger dina slutsatser på. Läsaren måste kunna skilja mellan det du hämtar ur originallitteratur, det du hämtar ur handböcker eller annan sekundärlitteratur och det som är dina egna självständiga tolkningar. Det skall framgå vad du på egen hand fått ut av litteraturen. Tänk själv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hjälp av handböcker och sekundärlitteratur. Undvik rena referat av den lästa litteraturen, och undvik att okritiskt återge uppfattningar som cirkulerar i sekundärlitteraturen. Din redovisning skall vittna om att du själv gått i närkamp med originallitteraturen.

Samarbete tillåtes och uppmuntras, men av examinationsuppgiften måste framgå vilka textavsnitt varje deltagare haft eget ansvar för.

Beträffande ämnet för examinationsuppgiften finns många möjligheter. Det primära är att du visar att du gjort dig förtrogen med några författarskap. En möjlighet är att du ägnar examinationsuppgiften åt att jämföra hur Durkheim, Weber och andra författare du stött på förhåller sig till någon eller några av ”samhällsvetenskapens eviga frågor”, se nedan. En annan möjlighet är att du försöker spåra ett modernare författarskap förhåller sig till några av klassikerna. 

Preliminära versioner av delar av examinationsuppgiften insändes under kursens gång till kursens diskussionsyta.


 

Samhällsvetenskapens eviga frågor

/Citat ur Läsestycken för samhällsvetare, i urval och översättning av Donald Broady, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6, femte uppl., ILU, Uppsala universitet, okt 1998, p. 63/

Appendix: Samhällsvetenskapens eviga frågor

För att rita upp sin egen karta över forskningstraditioner och författarskap kan det vara till hjälp att fundera över hur olika forskare förhållit sig till samhällsvetenskapens eviga frågor, såsom:

 ·       praktisk kunskap vs teoretisk

·        kritik vs normativ förståelse, nutidsperspektiv vs dåtidsperspektiv

·        förhållandet mellan individ och samhälle

·        metodologisk individualism kontra metoder som tar fasta på ”det kollektiva medvetandet”

·        förklaringar som hänvisar till människors intentioner kontra andra typer av förklaringar (funktionsförklaringar, historiska förklaringar, hänvisningar till samhälleliga strukturer)

·        olika sätt att studera sociala grupper (samhällsklasser och klassfraktioner, statusgrupper, professioner, grupper i byråkratier, smågrupper)

·        vad håller ihop ett samhälle?

·        evolutionstankens ställning i samhällsvetenskapen

·        förhållandet mellan å ena sidan materiella förhållanden och människors levnadsvillkor, å andra sidan kulturen, medvetandeformerna, ”överbyggnaden”

·        storskaliga studier av sociala system kontra småskaliga etnografiska eller mikrosociologiska studier

·        kunskapsteoretisk rationalism kontra empirism

·       det normativas och värdenas ställning i samhällsvetenskapen (skall vetenskapen förklara eller förbättra världen? hur bör forskaren hantera sina egna värderingar?)

·        förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och annan kunskap

·        verifiering och falsifiering av vetenskapliga resultat

·        samhällsvetenskapens differentia specifika (samt samhällsvetenskapens relation till naturvetenskaperna och matematiken, till psykologin, till filosofin, till politiken, till vardagskunskapen)


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-svkh00.htm

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011

Back to SEC home page