Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologi, 2 poäng

Intensivkurs i Uppsala 5-9 november 2001

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor01.htm>

Kurs inom forskarutbildningen i pedagogik, 5-9 november 2001. Start månd 5 nov kl 13.15 i Uppsala Learning Lab, Observatorieparken.

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Gästlärare: dr philos Johs. Hjellbrekke <johs.hjellbrekke@sos.uib.no>, Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge.

Kursassistent Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, URL   http://www.skeptron.uu.se/research/borjesson/,  tel arb 018-712490, tel hem 08-6444957.

Administration forskarutbildningen i pedagogik: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Besöksadress: Stureg. 4, en trappa upp. Tel 018-4712475.

Forskningsadminstratör SEC: Adminstration: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, 018-4712459. Postadress: ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala. Besöksadress: rum 1415, ILU, Seminarieg. 1, Uppsala.


Kursplan
Forskarutbildningskursen "Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologi"

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Forskarutbildningen

KURSPLAN FÖR ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI”, 2 POÄNG
Correspondence analysis in the sociology of education and culture, 4 ECTS

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2000-05-18

Kursen är en specialkurs inom forskarutbildningen i pedagogik. Den ges i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för D-studerande.

MÅL

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om hur korrespondensanalys används inom fransk utbildnings- och kultursociologi samt en viss praktisk träning i att genomföra analyser och tolka resultat.

INNEHÅLL

Korrespondensanalys, en statistisk teknik som utvecklades under 1960-talet av Jean-Paul Benzécri, är vanlig inom dagens franska samhällsvetenskap. Den används för att studera fördelningar av kvalitativa data, exempelvis fördelningar av individers egenskaper och tillgångar inom ett socialt fält. Kursen behandlar:

 

GENOMFÖRANDE

Kursen genomföres som en intensivkurs med ett par föreläsningar samt några kombinerade seminarier och laborationer. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

 

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd  ges.

 

LITTERATUR

Enligt särskild förteckning


OBLIGATORISK LITTERATUR TILL FORSKARUTBILDNINGSKURS ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI”, 5 POÄNG

Hjellbrekke, Johs. (1999): Innføring i korrespondanseanalyse. Bergen: Fagbokforlaget (127 s.).

Broady, Donald (1991): "Sociologi och statistik”, pp. 473-527 i Sociologi och epistemologi. Stockholm; HLS Förlag, 2 uppl. (eller pp. 479-534 i 1 uppl. 1990).


STÖDLITTERATUR

Broady, Donald (1991): Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Del I-IV. Stockholm: HLS förlag.

Bourdieu, Pierre (1984): Distinction. Kap. 2-6. Cambridge, Mass: Harvard University Press. (Eller det franska originalet La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979, 2 utv. uppl. 1982.)

Rosenlund, Lennart (1995): "Korrespondanseanalyse. Dataanalysens magiske øye", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1995), 55-78.

Rosenlund, Lennart (1998): "Sosiale strukturer og deres metamorfoser", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1998) 45-74.

Gilbert, Nigel (1993): Analyzing Tabular Data. Loglinear and Logistic Models for social researchers. London: UCL-Press.

McCutcheon, Allan L. (1987): Latent Class Analysis. Quantitative Applications for the Social Sciences, Thousand Oaks, Sage.


Tid, plats

Intensivundervisning i Uppsala 5-9 november 2001, i huvudsak i Uppsala Learning Lab som ligger i Observatorieparken. Vissa aktiviteter kan ske vid Institutionen för lärarutbildning (ILU), Seminariegatan.

Kursstart månd 5 nov kl 13.15 i Uppsala Learning Lab. De som har lust kan träffas för lunch redan kl 12 på restauranten Commedia, Skolgatan 31 (intill Sysslomansgatan). Sedan ägnar vi eftermiddagen 5 nov åt att upprätta de dataset vi ska arbeta med under resten av veckan, och vid behov kolla att programvaran funkar.

Uppsala Learning Lab är ett gult hus i Observatorieparken, Uppsala. Gatuadressen är Kyrkogårdsgatan 2C. Observatorieparken ligger mellan Kyrkogården och Ekonomicum, och Uppsala Learning Lab ligger inne i parken som närmaste granne till observatoriet. Telefon till Uppsala Learning Lab är 018-4716296. Postadress: Uppsala Learning Lab, Box 513, 751 20 Uppsala.

Institutionen för lärarutbildning (ILU) är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).


Deltagare

Anna-Maria Ahlen <anna-maria.ahlen@ped.uu.se>,
Jan Apel <jan.apel@arkeologi.uu.se>
Ulf Brinkkjar<ulf@dpu.dk>,
Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>,
Ingegerd Gunvik Gronbladh <ingegunv@mail.anst.uu.se>,
Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>,
Frede Krojgaard <frede@nns.dk>,
Esbjorn Larsson <esbjorn.larsson@hist.uu.se>,
Sverker Lundin <sverker@cs.chalmers.se>,
Marie Nordmark <marie.nordmark@vasteras.se>
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>,
Peter Engelbrekt Petersen <pep@ruc.dk>,
Jens Peter Thomsen <jpt@ruc.dk>,
Ulrika Tornberg <ulrika.tornberg@ilu.uu.se>,
Anders Wello Westlin <anders.westlin@ilu.uu.se>,
Lars Vigerland <lars.vigerland@telia.com>,
Pierre Vogel <pierre.vogel@arkeologi.uu.se>


Schema

Måndag 5 nov

De som har lust träffas för lunch redan kl 12.00 på restauranten Commedia, Skolgatan 31 (intill Sysslomansgatan). Därefter börjar kursen kl 13.15.

kl 13.15-18.00. Introduktion. Installation av programvara. Upprättande av de dataset som skall användas i laboratorieövningarna.

Tisdag 6 nov

kl 09.15-12.30. Föreläsningar:

Donald Broady: Fransk epistemologi (pensum: Broady kap. IV).

Johs. Hjellbrekke: Korrespondanseanalyse av krysstabellar (pensum: Hjellbrekke kap. 1 og 2).

kl 12.30-13.30 lunch

kl 13.30-18.00 laboratorieövning. Forts. Upprättande av de dataset 

 

Onsdag 7 nov

kl 09.15-12.30. Föreläsningar:

Hjellbrekke: Meir om korrespondanseanalyse av krysstabellar (pensum: Hjellbrekke kap. 2).

Hjellbrekke: Multippel korrespondanseanalyse av binære indikatormatriser (pensum: Hjellbrekke kap. 3).

kl 12.30-13.30 lunch

kl 13.30-18.00 laboratorieövningar. Korrespondenanalyser (SPAD).

 

Torsdag 8 nov

kl 09.15-12.30. Föreläsningar:

Broady, Börjesson, Palme: Om korrespondanseanalys i svensk utbildningsforskning.

Hjellbrekke: Stabilitetsproblematikk og supplementærpunkt (pensum: Hjellbrekke kap. 5).

kl 12.30-13.30 lunch

kl 13.30-18.00 laboratorieövningar.  Korrespondenanalyser (SPAD).

 

Fredag 9 nov

kl 09.15-12.30. Föreläsningar:

Hjellbrekke: Multippel korrespondanseanalyse av Burt-tabellar, HOMALS (pensum: Hjellbrekke kap. 4).

Hjellbrekke: Komplementær bruk av loglineære modellar og multippel korrespondanseanalyse. Andre, nyare teknikkar for analysar av kategoriske data (stödlitteratur: Gilbert 1993, kap. 5-7; McCutcheon 1987).

kl 12.30-13.30 lunch

kl 13.30-14.40 gemensam avslutning i plenum

kl 14.40-17.30 Avslutande laboratorieövningar. Korrespondenanalyser (SPAD).


 

Instruktioner till deltagarna

Senast reviderade 2011-08-11

Laborationerna och det datortekniska

Vi kommer under kursens laborationsövningar att genomföra korrespondensanalyser på ett befintligt dataset över samtliga elever i gymnasieskolan 1997 och 1998. Ambitionen är att mindre område, låt säga Uppsala, Gävle eller Västerås, väljs ut av deltagarna som gör närmare studier där elevernas val av utbildningar kan studeras i relation till deras sociala ursprung (föräldrarnas yrke, inkomst, utbildningsnivå), invandrarstatus, betyg från grundskolan, etc. Dessa mindre dataset skall deltagarna skapa under eftermiddagen måndagen 5 nov.

Den som har eget datamaterial att arbete med kan naturligtvis använda laborationstiden till att arbeta med detta och få handledning på plats.

För att genomföra laborationerna krävs programvarorna Word, Excel, SPSS (ett av de vanligaste statistikprogrammen) samt SPAD (ett franskt statistikprogram för korrespondensanalys). De två senare programmen kan tillfälligt installeras på deltagarnas egna bärbara datorer om ni tar med sådana, som ska vara utrustade med Windows 98, NT eller 2000, någorlunda snabba och ha minst 500 MB ledigt utrymme på hårddisken. Den som saknar egen dator får av oss låna en portabel dator under kursveckan. Den som inte redan anmält behov av att låna dator kan göra det till mikael.borjesson@ilu.uu.se

Ekonomi

Kursen har ingen särskild finansiering. Det betyder att deltagarna själva måste bekosta bekosta boende och alla måltider.

Att finna rum i Uppsala

Hotellrum bör bokas i god tid. Det är många konferenser etc i Uppsala och ofta fullbelagt långt i förväg. Nedan bara några jämförelsevis billiga alternativ. Vi brukar oftast använda Basic Hotel.

Den som behöver ytterligare bistånd kan vända sig till vår forskningsadminstratör Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, 018-4712459.

Basic Hotel, Kungsg. 27, 753 21 Uppsala. Telefon: 018-4805007 eller 018-4805000. Fax: 018-184805050. E-post reception@basichotel.com. Ligger centralt i Uppsala. Pris ca 650 kr per enkelrum, exkl frukost.

Internationella kursgården, Övre Slottsg. 5A. Postadress: Övre Slottsg. 1, 753 10 Uppsala. Telefon: 018-155190. Fax: 10 29 1712 08 32. URL http://www.intkursgard.uu.se/

Samariterhemmets gästhem, Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala (ligger nära Uppsala C, vid Dragarbrunnsgatan 69). Telefon: 018-564030. URL: http://www.svenskakyrkan.se/samariterhemmet/granden.html. Nyckeln skall hämtas kl 08.00-17.00, därefter stängt.

Det finns två varandrarhem i Uppsala regionen:

STF/HI Vandrarhem Uppsala/Sunnersta. Ganska långt (6 km) från Uppsala C. Buss 25 från bussterminalen vid jvgstn, eller buss 20 eller 50 från Dragarbrunnsgatan. URL http://www.meravsverige.nu/vandrarhem_info.asp?AreaId=20&An_id=189

STF/HI Vandrarhem Uppsala/Vandraren. Ligger 2 km från Uppsala C. URL http://www.meravsverige.nu/vandrarhem_info.asp?AreaId=20&An_id=400

Info även hos Uppsala Tourism AB, Fyristorg 8, 753 10 Uppsala. E-post:tb@uppsalatourism.se. Telefon: 018-27 48 00. Fax: 018-13 28 95URL http://res.till.uppland.nu.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor01.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011