Dr.polit. kurs i enkel og multippel korrespondanseanalyse

Universitetet i Bergen, 28-31 mars 2000

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor00.htm>

Kursen ordnas i samarbete mellan Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen och SEC/ILU, Uppsala universitet. Utrymme finns för några svenska doktorander. Den som är intresserad av att delta ombedes kontakta Donald Broady <broady@nada.kth.se>.

 Prel. planering

Dr.polit. kurs i enkel og multippelkorrespondanseanalyse

Stad: Sosiologisk Institutt, Fosswinckelsgt. 6, 5007 Bergen

Tidspunkt: 28. - 31. 3 2000

Forelesar: Donald Broady, Johs. Hjellbrekke

Pensum: 

Broady, Donald (1991): Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Kap. V. En epistemologi för samhällsvetenskapen. (s. 389-578) Stockholm: HLS förlag.

Hjellbrekke, Johs. (1999): Innføring i korrespondanseanalyse. Bergen: Fagbokforlaget.

Støttelitteratur:

Broady, Donald (1991) Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Del I-IV. Stockholm: HLS förlag.

Bourdieu, Pierre (1984): Distinction. Kap. 2-6. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Rosenlund, Lennart (1995): "Korrespondanseanalyse. Dataanalysens magiske øye." Sosiologisk tidsskrift nr.1 (1995), 55-78

Rosenlund, Lennart (1998): "Sosiale strukturer og deres metamorfoser." Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1998) 45-74.

Prel.planering

Dag 1: Forelesningar: 09.00-13.00

Pause 13.00 - 14.00

Lab.øving 14.00-17.00

1. forelesning: Broady: ”Fransk epistemologi”

2. forelesning: Korrespondanseanalyse av krysstabellar.

Pensum: Hjellbrekke kap. 1 og 2.

Laboratorieøvingar

 

Dag 2: Forelesningar: 09.00-13.00

Pause 13.00 - 14.00

Lab.øving 14.00-17.00

1. forelesning: Meir om korrespondanseanalyse av krysstabellar. Pensum: Hjellbrekke kap. 2.

2. forelesning: Multippel korrespondanseanalyse av binaere indikatormatriser.

Pensum: Hjellbrekke kap. 3.

 Laboratorieøvingar

 

Dag 3: Forelesningar: 09.00-13.00

Pause 13.00 - 14.00

Lab.øving 14.00-17.00

 1. forelesning Broady/Börjesson/Palme: Korrespondensanalyser i svensk utbildningssociologisk forskning, design och metodproblem

 2. forelesning: Stabilitetsproblematikk og supplement¾rpunkt.

Pensum: Hjellbrekke kap. 5.

 Laboratorieøvingar

 

Dag 4: Forelesningar: 09.00-11.00

Lab.øving 11.15-13.00

13.15-15.00: Eventuell avslutning i plenum?

 1. forelesning: Multippel korrespondanseanalyse av Burt-tabellar.

HOMALS.

Pensum: Hjellbrekke kap. 4.

 Labøving


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor00.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 09 Mar 2011