Intensivkurs "Korrespondensanalys för arkeologer"

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor-ark-vt03.htm>

Tid: 20 mars 2003 kl 10.00-17.00 och 8 april 2003 kl 9.00-14.00
Plats: SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), Villavägen 6C, Uppsala

Kursledare Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, som kan ge mer information

Korrespondensanalys är en statistisk teknik som utvecklades under 1960-talet av den franske matematikern Jean-Paul Benzécri. Den används för att studera fördelningar av kvalitativa data. Kursens syfte är att ge en orientering om hur korrespondensanalys används samt viss praktisk träning i att genomföra korrespondensanalyser med hjälp av det franska programmet SPAD och att tolka resultat. Dessutom skall deltagarna träna sådan grundläggande registerhantering i SPSS som behövs för att färdigställa registren som används för korrespondensanalyser.

Deltagare:
Ann Lindkvist post@sau.se
Per Falkenström pfalkenstroem@yahoo.com
Kim Darmark kim_darmark@hotmail.com
Kicki Martinelle k.martinelle@telia.com
Jan Apel jan.apel@sau.se
Ola Kadefors ola.kadefors@smalandsmuseum.se
Helena Victor helena.victor@sau.se
Ylva Bäckström ylva.backstrom@sau.se
Emma Sjöling emmasjoling@hotmail.se
Kajsa Willemark kajrol@tescali.se
Jonas Wikborg jonas.wikborg@sau.se
Staffan Emrén staffan@tricom.se
Michel Guinard michel.guinard@sau.se 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor-ark-vt03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 09 Mar 2011