C/D-seminarier vt 2003
för studenter som läser varianten "Utbildning och kultur" inom kurserna Pedagogik C eller Pedagogik D samt för andra intresserade

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-cdsemvt03.htm>

C/D-seminarierna är avsedda för studenter som läser pedagogik på C- eller D-nivå med inriktning mot utbildning och kultur. Seminarierna ägnas åt kurslitteraturen och ventilering av texter som deltagarna skrivit, däribland utkast till C- och D-uppsatser, men även åt forskningsfrågor av mer allmänt intresse. Det innebär att både studenter som arbetar med kurslitteraturen och de som skriver på sin C- eller D-uppsats är välkomna, liksom doktorander och forskare.

Kursansv. för  varianten "Utbildning och kultur" är Donald Broady <broady@nada.kth.se> i samarbete med Ulf P Lundgren <ulf_p.lundgren@ilu.uu.se>
Admin. Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018-4712455. Postadress: SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.

Lärare:
Donald Broady <broady@nada.kth.se>,
Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>,
Christian Lundahl <christian.lundahl@skolverket.se>,
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>

Examinator: Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Se äv. kurssidan för Pedagogik C, varianten "Utbildning och kultur", jan - juni 2003 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pedcvt03.htm>
samt kurssidan för Pedagogik D, varianten "Utbildning och kultur", jan - juni 2003 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-peddvt03.htm>


Schema C/D-seminarier vt 2003

Kursstart Pedagogik C torsdagen den 23 januari 2003 kl 17.15-20.00. Lokal sal 1112, ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala.

Kursstart Pedagogik D torsdagen den 27 januari kl 16.30, sal 1223, ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala.

Torsd 23 jan kl 17.15-20.00. ILU sal 1112. Introduktion av Carl-Anders Säfström om kursens uppläggning samt att skriva uppsats. Föreläsning ”Pedagogik som vetenskap” av Ulf P. Lundgren. Läs i förväg Hammer.

Onsd 5 febr kl 17.15-19.00. ILU, rum 1112. Föreläsning ”Utbildning och sociologi” av Donald Broady och Mikael Börjesson. Läs i förväg Durkheim.

Torsd 20 febr kl 17.15-20.00. Föreläsning ”Pedagogisk teori och didaktik” av Leif Östman och Carl-Anders Säfström. Läs i Förväg Molander samt Dewey,  Experience &  Education. Deltagarna ska nu välja variant (antingen "Pedagogisk teori och didaktik" eller "Utbildning och kultur").

Onsd 5 mars kl 17.15-19.00. ILU, rum 1112. Överblick över centrala samhällsvetenskapliga traditioner. Läs i förväg Broady, Kapitalbegreppet; samt Baert. Lärare: Donald Broady

Onsd 19 mars kl 17.15-19.00. ILU, rum 1112. Kvalitativa studier. Läs i förväg (delvis extensiv läsning) texterna av Bourdieu; Riesman. Lärare: Mikael Palme.

Onsd 2 april kl 17.15-19.00. ILU, rum 1112. Enkäter och andra metoder. Läs i förväg Heyman. Lärare: Mikael Palme.

Onsd 23 april kl 17.15-19.00. ILU, rum 1112. Utbildningspolitik. Läs i förväg Lindensjö & Lundgren, samt de texter (Ds 101:48 Samverkande styrning; Skr. 2001/02:188, Utbildning för kunskap och jämlikhet; Wallin) som förtecknas ovan under rubriken "Utbildningspolitik". Lärare: Christian Lundahl <christian.lundahl@skolverket.se>.

Sänd senast torsd 1 maj in utkast till examinationsuppgift samt ev. preliminär plan för för C- eller D-uppsats.

Onsd 7 maj kl 17.15-19.00. ILU, rum 1112. Ventilering av prel. examinationsuppgifter, diskussion om planer för C- och D-uppsatser. Lärare: Donald Broady.
Inlämnade texter:
Text av Tina Wesslén <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wesslen-kurspaper-pedd-030501.htm>
Text av Charlotte Baltzer <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/coursepapers/pedcd-vt03/baltzer-pedc-utkast-030501.rtf>
Enkät ang gymnasisters musikval, av Katarina Reineck <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-reineck-musikenkat-0304.doc>

Onsd 14 maj 17.15-20.00 (obs. ändrad tidpunkt), ILU, sal 1032 (datasal på bottenvåningen, ta trappan till vänster när du kommer in genom huvudentren på ILU) Kvantitativa metoder. Läs i förväg Dahmström; Börjesson, Mikael & Palme, Mikael (2000). Lärare: Mikael Börjesson

Onsd 4 juni kl 17.15-19.00. ILU, rum 1108. Lärare: Christian Lundahl <christian.lundahl@skolverket.se>.
Läs i förväg:

Ur Studies in  Educational Policy and Educational Philosophy  E-tidskrift 2003:1:
 

Karlsson, O. & Andersson, I. (2003) Temaintroduktion – Utvärdering, forskning och politik. [7 sidor] http://www.upi.artisan.se/docs/Doc167.pdf

  Dahler-Larsen, P. (2003) Det politiske i evaluering. [12 sidor] http://www.upi.artisan.se/docs/Doc168.pdf
  Hanberger, A. (2003) Den dolda utvärderingspolitiken [12 sidor] http://www.upi.artisan.se/docs/Doc169.pdf
  Karlsson, O. (2003) Evaluation Politics in Europe: Trends and Tendencies. [11 sidor] http://www.upi.artisan.se/docs/Doc171.pdf
Samt som exempel på statliga skolutvärderingar, välj en av följande, eller någon annan av särskilt intresse för dig från Skolverkets hemsida www.skolverket.se  [fliken "Publicerat"]:
  Skolverket (1999), rapport 164. Den rimliga skolan. Livet i skolan och skolan i livet. [88 sidor] <http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/503.pdf>
  Skolverket (2000), rapport 187. Reformeringen av gymnasieskolan. En sammanfattande analys. [97 sidor] <http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/639.pdf>
  Skolverket (2003), rapport 230. Valfrihet och dess effekter inom skolområdet. [182 sidor] <http://www.skolverket.se/pdf/valp.pdf Läs sidorna 23 - 156>

Sänd senast torsd 5 juni in examinationsuppgift till kursledningen.

Onsd 11 juni kl 17.15-19.00. ILU, rum 1112. Ventilering av Sonja Nilsson och Carina Östlin, Elevstrategier vid val till gymnasieskolan.
MS WORD XP-version
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/coursepapers/pedcd-vt03/nilsson-och-ostlin-cuppsats-030607.doc>
RTF-version
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/coursepapers/pedcd-vt03/nilsson-och-ostlin-cuppsats-030607.rtf>
PDF-version <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/coursepapers/pedcd-vt03/nilsson-och-ostlin-cuppsats-030607.pdf>
Även tillfälle till diskussion av andra deltagares planer för C- och D-uppsatser.

 


Vägbeskrivning

Seminarierna äger rum på LU, (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta  <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

Vi skall oftast använda rum 1112, dvs rummet närmast till höger när man gått in genom vänstra ytterporten. Om vi finns någon annanstans sätter vi en lapp på dörren till rum 1112.


Kontakt med forskningsgrupper, välkommen till deras seminarier

Tanken är att de C- och D-studenter som läser varianten "Utbildning och kultur" skall ha kontakt med forskningsgrupperna SEC (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/> och STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) <http://130.238.25.247/ilu_portal/externt/forskning/STEP/index.htm>.

I normalfallet skriver du uppsats i anslutning till arbetet inom dessa grupper och har handledare därifrån. Du är välkomna att delta i gruppernas öppna seminarier.

SEC-seminarierna annonseras på sidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm. Om du har frågor skriv en rad till Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>, Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> eller Donald Broady <broady@nada.kth.se>.

För information om STEP-seminarierna kontakta Eva Forsberg <eva.forsberg@ilu.uu.se>, Henrik Román <henrik.roman@ilu.uu.se>, Christian Lundahl <christian.lundahl@skolverket.se> eller Ulf P Lundgren <ulf_p.lundgren@ilu.uu.se>.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-cdsemvt03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011