SEC litteraturseminarier vårterminen 2003

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-bsem03.htm>

Program se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm.
Tid och plats: vanligen vissa onsdagar kl 13.15-16.00, ILU, Uppsala universitet, Seminarieg. 1, rum 1219.

För litteraturseminarierna ansvarar våren 2003 lektor Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och professor emeritus Staf Callewaert <callew@swipnet.se>. Främst läses Pierre Bourdieu (dir.), La misère du monde, Seuil, Paris 1993 (eng. övers. The Weight of the World, Polity, Oxford 1999).

Seminarieserien är ett försök att sammanföra flera diskussionssammanhang:

Alla intresserade som är beredda att läsa den litteratur som ska ventileras är välkomna till litteraturseminarierna.

/Donald Broady


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-bsem03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011