Uppsatsseminarier hösten 2005

Seminarier för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-05-ht-uppsatssem.htm>

Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> kommer under höstterminen 2005 att leda en serie seminarier för studenter som skriver utbildningssociologiskt eller kultursociologiskt inriktade C- eller D-uppsatser eller examensarbeten. Start torsd 25 aug 2005 i rum 1424 i norra hörnet av forskarkorridoren, plan 4 hus 1 (gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster så högt upp som det går). Därnäst onsd 7 sept 2005 kl 10.15-12.00 i rum 1440, onsd 28 sept 2005 kl 10.15- 12.00.

Seminariet, som arrangeras av SEC (forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi) syftar till att i organiserad form erbjuda ett diskussionsforum och handledningstillfällen för studenter som (inom olika ämnen) skriver C-uppsats eller D-uppsats eller examensarbete med utbildningssociologisk eller kultursociologisk inriktning. Man behöver inte ha varit med från början för att ansluta sig. Intresseanmälan sker till Mikael Börjesson som också lämnar information om mötestider m.m.

Det blir ett examinationstillfälle torsd 12 jan 2006 kl 13.15-17.00. Examinator Donald Broady. Arbeten ska vara klara senast en vecka i förväg, dvs. senast 5 jan.

Information om tänkbara examens- och uppsatsämnen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-uppsatsamnen.htm>.

Orientering om verksamheten inom SEC
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/>
 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-05-ht-uppsatssem.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady and Mikael Börjesson. Last updated 13 jan 2006