1. minikapitalbeskrivning Wellin, Bertha

1.1. FÖDD OCH DÖD

1870-09-11 - 1951-07-27 i Hedvig Eleonora. Dödsorsak: haemorragia cerebri, arteriosclerosis cerebri

1.2. VERKSAMHET

:

sjukvård.

Tjänst som husmor med elevundervisning och operationssköterska i Falun 1896 till 1900. Hit kom också Emmy Peterson som översköterska. Senare arbetade BW på Ser.las i Sth, dit hela familjen flyttat sedan fadern pensionerats. Hon var den första kvinna som arbetat på militärsjukhus. Hon inkallades till Jönköpings regementes lägerplats i Skillingaryd. Här visade hon sina stora organisatoriska talanger i ar betet som bestod i att skaffa stort antal vårdplatser, skaffa dit medicinsk och kirurgisk utrustning etc.

Lämnade Sophiahemmet 1907 och arbetade senare inom Svenska Fattigvårdsförbundet som etablerades hösten 1906 med uppgift att sammansluta dem som arbetade inom fattigvård och välgörenhet för en tidsenlig utveckling av understödarbetet. 1907 beslöt SFF att upprätta en barnavårdsavdelning med BW som föreståndare. Efter att ha organiserat denna, fick hon, tillsammans med Kerstin Hesselgren ansvaret för de 6 månaderskurser som ordnades för föreståndare för kommunernas fattigvårds- och barnavårdsarbete. Senare över till FVO som ingick i CSA. Här behövdes en registrering av vad behövande fått av kläder, skor, kuponger etc i ett kortregister. Det blev BW:s arbete. Anslöt sig till FBF:s sjuksköterskebyrå 1907

FÖRSÖRJNING Egen lön samt troligen arvoden för vissa uppdrag.

EKONOMISKT KAPITAL Okänt

1.3. BOENDE SOM VUXEN

Född i Skogsby, Torslanda socken på södra Öland

1910, sjuksköterska. Dalagatan 35 D, 1 tr

1915ff, redaktör, samma adress

1935, v. värdinna, ledamot av riksdagens 2:dra kammare, samma adress

1946-51, fröken, Artillerigatan 81, Hedvig Eleonora församling, Sth.

Lägenheten bestod, enl. bouppteckningen, av vardagsrum, sovrum, hall, serveringsrum, kök. Vind hade hon. Vardagsrummet användes även som arbetsrum - här fanns ett skrivbord i ek, ett bokskåp i valnöt och ett bokskåp i alm, skrivmaskin - förutom vardagsrumsmöbler.

EGEN FAMILJ Ogift

1.4. SOCIALT URSPRUNG

FARS OCH MORS YRKE, UTBILDNING, POSITIONER

och Jenny Wellin, f. Melén (1845-1919) var dotter till häradsskrivare Magnus Melén. Båda släkterna har funnits längre på Öland och ägnat sig åt kyrka och förvaltning. Fyra barn finns i familjen - Jane, Bertha, Eivor och Hjalmar.

1.5. UTBILDNINGSKAPITAL, EXAMINA

Guvernant, pga. lång skolväg till Torslunda, cirka 5 km; flickskola i Kalmar för de tre systrarna med start troligen 1884 vid Adelaide Strurks högre elementarskola, en kort tid lärare där i de förberedande klasserna, sedan 2:s sköterska vid 1892 vid Kalmar länslasarett, ett slags sjuksköterskeutbildning. Här arbetade systrarna Sally (1861-1941) och Emmy Peterson (1864-1951) som översköterskor. Sally blev senare den första fast anställda instruktionssköterskan vid Sophiahemmet och Emmy och Bertha bor senare tillsammans i Stockholm. 1895 blev BW elev vid Sophiahemmet och var färdig 1 jan 1897. Lönen var 250 kr/år.

1.6. UTLANDSKONTAKTER

(resor, konferenser, påverkan, språkkunskaper)

I Sturcks skola lades vikt vid språk - franska, tyska, engelska och modersmål. Hösten 1907 vistas W i England för studier av sociala förhållanden och dess arbetsmetoder, sedan hon utträtt ur Sophiahemmet. Senare samma år inleds hennes politiska bana. Sekr i arbetskommittén för sjuksköterskors samarbete i Norden.

1.7. SOCIALT KAPITAL

Umgås mycket med familjen samt sjuksköterskekolleger inom och utom landet, framför allt Emmy Peterson som hon arbetat ihop med sedan Kalmartiden. Estrid Rodhe, Sally Peterson var hennes nära förtrogna och de diskuterade tillkomsten av tidskriften och sjuksköterskeföreningen före start och var aktiva efteråt. Estrid Rodhe som den första redaktören.

1.8. ORGANISATIONSKAPITAL

Hon var en av de sjuksköterskor den som startade SSF. Hon var ordförande i interimsstyrelsen. Kassaförvaltare i SSF 1910 - 14. Svensk Sjukskötersketidningen vars redaktör var hon 1911-1934 (1933) då tidningen lades ner, var SSF:s ordf 1914-33; sekreterare i Sjuksköterskors samarbete i Norden 1927-33; ledamot av SSN arbetskommitté 1920 - (27) i SSF:s förtroendenämnd från 1921 tillsammans med Kerstin Nordendahl - hanterar ffa. utbildningsfrågor. Ledamot av styrelsen för Allmänna Försörjningsinrättningen 1909-20, stadsfullmäktige 1912-27, hälsovårdsnämnden 1919-29; 1909-20 satt hon som högerns första kvinna i riksdagens andra kammare 1922-36; ledamot i Allmänna valförbundets förbundsstyrelse1915 och dess arbetsutskott 1919. Från 1914 tillhörde hon FBF:s sjukvårdskommitté och dess arbetsutskott Ledamot av Sophiahemmets styrelse1916 -? Ledamot av Sophiahemmets elevprogramkommitté… Ledamot och revisorsuppdrag har jag utom allt ovanstående räknat till 14 stycken!

1.9. PEDAGOGISKT KAPITAL

Tar aktiv del i sjuksköterskornas fort- och vidareutbildningsfrågor och såg utbildning som föreningens viktigaste fråga. Hon skänkte pengar, som insamlats till hennes 60-årsdag, till föreningens kursfond.

1.10. POLITISKT KAPITAL

Sitter i stadsfullmäktige från 1912. Inträder i riksdagen 1921 som en av de fem första kvinnorna. Höger.

1.11. KULTURELLT KAPITAL

Okänt

1.12. SOCIALPOLITISKT/FILANTROPISKT KAPITAL

Från 1907 verksam i barn- och fattigvård bland annat i Svenska Fattigvårdsförbundet

1.13. BOUPPTECKNING, UTMÄRKELSER OCH EFTERMÄLEN

Illis Quorum 1921, Florence Nightigale-medaljen 1935

Bouppt: VII: 119/1952

Hon hade 12 olika sparkonton, sparkasseräkningar eller kapitalräkningar på sammanlagt cirka 58.000 kr. Aktier för cirka 72.000 kr. Begravningskostnad: 952 kr. Sammanlagt slutade boet på 223.006:20 kr

Testamente finns från 1941 med fördelning av medel till fattiga inom Vickleby församling, Kalmar län 500:-, till städerskan på Dalagatan 35, där Emmy Matilda Peterson, hennes vän, bodde 1000:-, till Sjukskötersketidningen 1000:-, till Lotten Ragnells fond 1000:- - hon får också en lång guldkedja (var föreståndarinna på Fia). Högerns riksorganisation och Stockholmshögerns förbund får 1000 kr vardera. Böcker och medaljer till SSF, liksom skrivmaskinen. Släktforskningspapper som hon och en syster Eyvor samlat går till Skandinaviska släkt studie Samfundet. Resten går till systern , doktorinnan Jane Stenberg. Om hon är död fördelas resten i tre tredjedelar varav en tredjedel delas mellan Sophiahemmet och diakonissanstalten. Ett tillägg görs 1951 att sophiasystern Ebba Cederström ska få 3.000:- Med bland papperens finns ett tacksägelsebrev från Vickleby kommun; man tackar för den storartade gåvan på 3.000:- som skall fonderas som Alrik och Jenny Wellins fond. Avkastningen skall ges till behövande vid jul och får inte ersätta off. Fattigvårdsunderstöd. Om änkan Christina Viktoria Östergren, Helesand lever, skall hon ha en tredjedel av avkastningen varje år.

Finns med i H & A 1914 med 10 rader,