1. KAPITALBESKRIVNING Faustman, Mollie

Lena Kåreland
version 2, april 2002

(version 2, april 2002) (Lena Kåreland )

Mollie Faustman (Publicist, konstnär)

1.1. FÖDD OCH DÖD

Född den 15 mars 1883 i Stockholm Död 1966 i Stockholm

1.2. VERKSAMHET

1.2.2. AVLÖNAD/OAVLÖNAD VERKSAMHET

Mollie Faustman hade sin första utställning 1909 tillsammans med tre manliga kamrater från Valand ? Frans Timén, Carl Luthander och Gösta Törnequist. Hon var medutställare vid Maj Brings och Vera Nilssons debututställningar 1913 respektive 1917. Mest uppmärksammade blev utställningen ?Malerier og tegninger? 1917 i Köpenhamn, där Vera Nilsson gjorde sin omskrivna debut. Tillsammans med Maj Bring ställde hon ut också 1915 och 1918. Sin första separatutställning hade hon på Konstnärshuset 1931. En sista retrospektiv utställning hölls 1964. När Carl Wilhelmsson 1911 flyttade till Stockholm och öppnade målarskola på Odengatan 37 blev Mollie Faustman skolans massière. Så kallades den elev som fungerade som ett slags assistent åt läraren. Faustman är representerad på Nationalmuseum och på Göteborgs museum. Hon har framförallt gjort porträtt och figurkompositioner. Barn förekommer ofta i hennes konst. Faustman har också arbetat som tecknare och illustratör. 1912 illustrerade hon en nyutgåva av farmodern Wendela Hebbes 40 år gamla sagosamling I skogen. Hon har även varit journalist, kritiker och kåsör samt gett ut bilderböcker och ungdomsböcker. År 1926 väckte hon uppseende när hon i ett par kåserier i Dagens Nyheter angrep skandaltidningen Fäderneslandet. I början av 1900-talet skrev hon under pseudonym i Hvar 8 dag. Hon var också konstkritiker i kulturtidskriften Ares som utkom 1921 ? 22. Detta var en kamratprodukt med ovanligt många kvinnliga medarbetare. Faustman medverkade nästan varje vecka med konstkritik. Den första bilderboken Malins midsommar kom 1910. På 1920-talet började hon teckna serien Tuttan och Putte för Dagens Nyheters barnsida. Serierna kom som bilderbok 1926 och 1934. Under 1930-talet gav Faustman ut ungdomsböckerna Renées dagbok 1937 och Renées första plats 1938. I barnlitteraturens historia utmärker sig dessa böcker genom att de tidigt tar upp skilsmässoproblematiken och ungdomars arbetsliv. Hon har medverkat som kåsör i Dagens Nyheter och Idun under signaturen Vagabonde. Många av kåserierna har sedan ingått i kåserisamlingar utgivna framförallt under 1920-talet. Barnet och barnets värld är det dominerande temat också i kåserierna. Mina barn är vackra barn, 1923 och Ur barns och spenabarns mun, 1925. Vid mitten av 1920-talet gjorde hon en uppmärksammad insats i kampen mot skandaltidningen Fäderneslandet. 1961 utkom boken Hampe som innehöll tidigare publicerade kåserier om sonen Hampe, som dött samma år.

1.3. SOCIALT URSPRUNG

1.3.4. FAR- OCH MORFÖRÄLDRAR, YRKE, UTBILDNING, POSITIONER

Mollie Faustmans farföräldrar var Lars Johan Hierta (1801- 72) och Wendela Hebbe (1808 ? 99). Fadern var illegitimt barn till dessa båda. Hierta var tidningsman, bokförläggare, företagare och politiker. Grundade 1830 Aftonbladet. Hiertas politiska idéer kan enligt Nationalencyklopedin sammanfattas i: näringsfrihet, utvidgad rösträtt, sociala reformer, utvidgade rättigheter för kvinnor, tryckfrihet, begränsning av kungamakten men gränsdragning mot den spirande socialismen. Hebbe var Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist, anställd vid Aftonbladet 1841 ? 51. Skrev bl.a. om teater och musik och införde socialreportaget. Bistod Hierta i hans förlagsarbete, granskade manuskript och översatte. Skrev själv romaner och barnböcker.

Edvard Faustman erkändes aldrig av föräldrarna, även om Hierta ekonomiskt bidrog till sonens uppfostran och lät Edvard kalla honom fosterfar. Modern hade också regelbunden kontakt med sonen, som kallade henne Tante. Han bodde också delvis i ?fosterfaderns? hem och fick enligt vad Mollie Faustman skriver i sina memoarer Då (1958) ?god utbildning och alldeles för mycket fickpengar?.

Morfar var fabrikör Anders Wilhelm Karsten, f. 3/9 1817 och död 16/11 1903. Karsten var bagare och hade bageriet Wilhelm Karstens Bageri (AB Westerdahl & Karsten), Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm. Bosatt på Drottninggatan 60. A W Karsten var mycket förmögen. Enligt bouppteckning (SSA) uppgick hans förmögenhet till över 700 000:- kr.

Alma Karsten var även hon illegitimt barn till A W Karsten. Moderns namn har jag inte lyckats få fram. Alma Karsten uppfostrades dock i sin fars hem tillsammans med hans legitima barn och fick kalla honom pappa.

1.4. UTBILDNINGSKAPITAL. EXAMINA

1.5. SOCIALT KAPITAL

1.6. EKONOMISKT KAPITAL

1.7.

Litteratur (utöver uppslagsverk och handböcker)

Faustman, Mollie. Då, 1958
Hebbe, Brita. Wendela. En modern 1800-talskvinna, 1974
WendelAvisan, nr 19 2002, utgiven av föreningen Wendelas vänner.
Werkmäster, Barbro. ?Mollie Faustman?, Den otroliga verkligheten, red. Louise Robberts, 1994