Examensarbeten vid ILU
inom området "Utbildningssociologi och utbildningspolitik"

Vårterminen och höstterminen 2004

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/exjob-04.htm>

Examensarbetena inom området Utbildningssociologi och utbildningspolitik sker i anslutning till verksamheter inom de två forskningsgrupperna

Examensarbetena kommer att knytas till pågående forskning. För somliga kan projektet Gymnasieskolan som konkurrensfält <www.skeptron.uu.se/broady/sec/gyko.htm> vara ett bra sammanhang. Där studeras sociala och kulturella skillnader mellan olika elevgrupper och utbildningsinriktningar i gymnasieskolor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Gävle och Västerås. Tidigare examensarbeten och andra uppsatser har ägnats åt musikstilar eller klädstilar bland elever vid vissa gymnasieskolor, närsamhället och de regionala förhållandena i en kommun, matematikundervisning, och så vidare.

För fler förslag till tänkbara ämnen för examensarbetet se:

Om du vill resonera om saken, skriv några rader till Donald Broady <broady@nada.kth.se>


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/exjob-04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 14 nov 2003