Examensarbeten vid ILU
inom området "Utbildningssociologi och utbildningspolitik"

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/exjob-03.htm>

Examensarbetena inom området Utbildningssociologi och utbildningspolitik sker i anslutning till verksamheter inom de två forskningsgrupperna

Examensarbetena kommer att knytas till pågående forskning. För somliga kan projektet Gymnasieskolan som konkurrensfält <www.skeptron.uu.se/broady/sec/gyko.htm> vara ett bra sammanhang. Där studeras sociala och kulturella skillnader mellan olika elevgrupper och utbildningsinriktningar i gymnasieskolor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Gävle och Västerås. Tidigare examensarbeten och andra uppsatser har ägnats åt musikstilar eller klädstilar bland elever vid vissa gymnasieskolor, närsamhället och de regionala förhållandena i en kommun, matematikundervisning, och så vidare.

För fler förslag till tänkbara ämnen för examensarbetet se:


Nedan ett preliminärt schema som  Bo Johansson <bo.johansson@ilu.uu.se>, ytterst ansvarig för examensarbetena vid ILU, sände ut 2003-8-22. Det kan komma att ändras.

 

Schema för kursen i vetenskaplig metod

Må 8/9 kl 13.15 – 15.00 Sal 3120. Presentation av kursen, målsättningar. Feedback på avsnitt om kvalitativ intervju, hemtentan. Labuppgift i kvalitativ intervju presenteras. Genomförande av intervju

Bearbetning av intervjuer klara till tisd morgon

Ti 9/9 kl 08.15 – 10.00 Sal 3122 Utvärdering av datainsamling enligt kvalitativ intervju. Utvärdering av bearbetning av intervjuer. Skrivning av frågeställning + datainsamlingsmetod + procedur + databearbetningsmetod + resultatavsnitt

Ti 9/9 kl 10.00 – 12.00 Feedback om avsnitt om enkät, hemtentan. Enkätkonstruktion, enkätadministration, kodning av enkätsvar, uppställning av rådatatabell, bearbetning av rådatatabell.

Ti 9/9 kl 13.15 – 15.00 Fortsatt bearbetning av rådatatabell, tabellkonstruktion. Skrivning av frågeställning + datainsamlingsmetod + procedur + databearbetningsmetod + resultatavsnitt. Utdelning av material för textanalys, hemuppgift

On 10/9 kl 8.15 – 10.00 Sal 3120. Feedback på avsnitt om textanalys, hemtentan. Skrivning av frågeställning + datainsamlingsmetod + procedur + databearbetningsmetod + resultatavsnitt

On 10/9  kl 10.15 – 12.00 Feedback på avsnitt om observationer, hemtentan. Skillnad syfte frågeställning. Genomgång av designer. Utvärdering


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/exjob-03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 14 nov 2003