Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 1999

(Forskningsgruppen f�r utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 1999)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-99.htm>

Forskningsgruppen f�r utbildnings- och kultursociologi , ILU, Uppsala universitet, har egna h�gre seminarier och arrangerar �ppna f�rel�sningar och seminarier. Nedan information (i omv�nd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare �ppna arrangemang. Till de flesta arrangemang �r alla intresserade v�lkomna, i annat fall anges nedan att anm�lan kr�vs.

Bes�ksadressen �r Seminariegatan 1. V�gbeskrivning f�r resen�rer: ILU �r en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordv�stra h�rn. Fr�n Uppsala C en halvtimmes promenad (g� l�ngs Fyris�ns v�stra strand s� kommer du r�tt till slut) eller buss 13 som g�r l�ngs Dragarbrunnsgatan. Bil�kare fr�n Stockholm forts�tter p� E4an tills Uppsala b�rjar ta slut, sen n�r det dyker upp skylt mot Svartb�cken ta av till v�nster och k�r Gamla Uppsalagatan s� kommer du fram till ILU omedelbart efter �n. P� g�rden brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten f�r en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

Vissa arrangemang �ger rum p� Pedagogiska institutionen, Sturegatan 4, Uppsala, och  p� andra h�ll.

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. It is indicated in the TOC when the information below is in French or English.

Den svenska gymnasieskolan under 1990-talet. Konferens 16-17 Nov 1999.
Tv�spr�kighet och tv�spr�kig utbildning, Monica Axelsson, 17 Nov 1999. (Bilingualism and bilingual education)
Teorier om utveckling i tredje v�rlden, Kenneth Hermele, 13 Nov 1999. (Theories of development in the Third World)
DisputationFinn Calander: Fr�n fritidens pedagog till hj�lpl�rare, 15 Oct 1999.
Disputation. Valdy Lindhe: Greening Education. Prospects and conditions in Tanzania, 17 Sept 1999
Course in Data Analysis, Carol Dixon and Judith Green, 15-16 Sept 1999 (language: English)
Arbetarr�relsens r�tter och retorik, seminar 25 May 1999
"God" undervisning i afrikanska skolor och dess villkor, seminar 26 March 1999 ("Good" educaton in African Schools)
XML och design, course 24-25 March 1999.
Invitation to First International Seminar on Cross-Professional Studies, 19-20 March 1999  (language: English)
Forskning om l�rare och l�rares kunskap, symposium 11-12 Febr. 1999 (Research on teachers and teachers' knowledge)

See also: h�gre seminariet i pedagogik (Advance seminar in Education) <http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/ped-hsem-arkiv.htm>


Den svenska gymnasieskolan under 1990-talet

Workshop torsd 16 dec 1999 kl 13.15-17.00 och fred 17 dec kl 9.00-12.00
ILU, Uppsala universitet

Det �r inte n�dv�ndigt att delta under b�da dagarna  F�rhandsanm�lan kr�vs, se nedan.

SKOLAN UNDER 1990-TALET. SOCIALA F�RUTS�TTNINGAR OCH UTBILDNINGSSTRATEGIER
Torsd 16 dec 1999 kl 13.15-17.00, Institutionen f�r l�rarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (dvs N�mndrummet - g� in genom v�nstra ytterporten, vik till v�nster, en trappa upp).
Presentationer av professor Jan-Eric Gustafsson och doktoranderna Anette Andersson och Michael Hansen fr�n pedagogiska institutionen, G�teborgs universitet, samt fr�n Forskningsgruppen f�r utbildnings- och kultursociologi: Donald Broady, Mats B Andersson, Mikael B�rjesson, Jonas Gustafsson och Mikael Palme. B�da forskargrupperna har p� uppdrag av kommitt�n V�lf�rdsbokslut genomf�rt unders�kningar av gymnasieskolans f�r�ndringar under 1990-talet (Jan-Eric Gustafsson, Anette Andersson och Michael Hansen:  "Prestationer och prestationsskillnader i 1990-talets skola", resp. Donald Broady, Mats B Andersson, Mikael B�rjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme: "Skolan under 1990-talet. Sociala f�ruts�ttningar och utbildningsstrategier"), vilka utg�r underlag f�r diskussionen. 

TRANSNATIONELLA UTBILDNINGSSTRATEGIER I DEN SVENSKA GYMNASIESKOLAN
Fred 17 dec 1999 kl 9.00-12.00, Institutionen f�r l�rarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1213.
Dagen inleds med forsatt diskussionen av fr�gor som ventilerades under torsdagseftermiddagen. D�refter presentation och diskussion av unders�kningar inom ett snart avslutat projekt �Den svenska gymnasieskolan i det nya Europa. Transnationella inslag i utbildningsinstitutionernas f�lt och elevernas levnadsbanor�, finansierat av Skolverket. Tonvikten l�ggs vid fallstudier av gymnasieutbildningar med internationell inriktning genomf�rda av Mikael B�rjesson, Jonas Gustafsson och Ronny Lin
deborg. 

Workshopen fyller flera syften. Jan-Eric Gustafsson med medarbetare fr�n G�teborg samt SEC-medarbetarna fr�n Uppsala har behov av att diskutera sina underlag till kommitt�n V�lf�rdsbokslut, f�r att j�mf�ra metoder och resultat och ev. i n�gon m�n samordna skrivandet av slutversionerna. D�rf�r kanske vissa diskussioner blir en smula interna, vilket vi ber �vriga deltagare ha �verseende med. Dessutom skall fredagen delvis utg�ra n�got slags slutseminarium f�r projektet �Den svenska gymnasieskolan i det nya Europa�.

Anm�lan kr�vs. Skicka en s�dan senast 8 dec till Mikael B�rjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, som �ven tillhandah�ller f�rberedelsel�sning, bl.a. en prel version av den ovan n�mnda rapporten �Skolan under 1990-talet. Sociala f�ruts�ttningar och utbildningsstrategier". Kan laddas ned fr�n webben, men jag undvikar att h�r placera en l�nk eftersom kommitt�n V�lf�rdsbokslut inte till�ter att materialet f.n. sprids till andra �n forskarkolleger. Kontakta Mikael B�rjesson f�r att f� adressen!

 

PREL. PROGRAM:

 TORSD 16/12 1999
12.00 lunch, restaurant Java, Svartb�cksg. 68
13.15-14.45 Jan-Eric Gustafsson, Anette Andersson och Michael Hansen: Prestationer och prestationsskillnader i 1990-talets skola
14.45-15.15 kaffe.
15.15-17.00 Donald Broady, Mats B Andersson, Mikael B�rjesson, Jonas Gustafsson, och Mikael Palme. Tonvikt vid resultat fr�n Mikael B�rjessons och Mikael Palmes studier av rekrytering till gymnasieskolan och gymnasisef�ltets sociala struktur i Stockholmsregionen.

FRED 17/12 1999
09.00-9.45 fortsatt diskussion om de b�da bidragen till v�lf�rdsbokslutet.
9.45-10.30 Transnationella strategier i gymnasieskolan (Mikael B�rjesson, Jonas Gustafsson m.fl.)
10.30-10.45 kaffe
10.45-12.00 diskussion
12.15 lunch, restaurant Commedia, Skolgatan 31 (i h�jd med Sysslomansgatan)

ANM�LDA:

Jan-Eric Gustafsson <jan-eric.gustafsson@ped.gu.se>,
Anette Andersson <anette.andersson@ped.gu.se>,
Michael Hansen <michael.hansen@ped.gu.se>,
Donald Broady <broady@nada.kth.se>,
Mats B Andersson <mats.b.andersson@imt.se>,
Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>,
Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>,
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>,
Margareta Linnell <margareta.linnell@skolverket.se>,
Oscar �quist <oscar.oquist@skolverket.se>,
Sven Sundin <sven.sundin@skolverket.se> (eventuellt),
Anna-Maria Ahlen <anna-maria.ahlen@ebox.tninet.se>,
Finn Calander <finn.calander@ilu.uu.se>,
Sandro Campana <wadmans@algonet.se>,
Rolf Edstrom <rolf.edstrom@ped.uu.se>,
Charlotte Skawonius <charlott@ped.su.se>,
Eva Forsberg <eva.forsberg@ilu.uu.se> (16 dec),
Katrin Goldstein-Kyaga <katring@ped.su.se> (17 dec),
Farzaneh Moinian (17 dec),
Sara Yanez (17 dec),

Hj�rtligt v�lkomna
/Donald Broady


Tv�spr�kighet och tv�spr�kig utbildning

Tid: Onsdagen den 17 november klockan 16-18
Plats: Rum 1219,  Institutionen f�r l�rarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala. (G� in genom v�nstra ytterporten, ta trappan till v�nster upp en v�ning.)

G�stf�rel�sning av Monica Axelsson <monica.axelsson@ilu.uu.se>, som �r ledare f�r forskningsomr�det "M�ngetnicitet och utbildning" <http://www.ilu.uu.se/Max/index.htm> inom Enheten f�r studiet av utbildning och kultur, ILU.

All intresserade v�lkomna till denna f�rel�sning som ing�r i en p�g�ende kurs om utbildningsforskning i utvecklingsl�nder.

F�r mer information kontakta Mikael Palme<Mikael.Palme@lhs.se> eller Kerstin Simberg <Kerstin.Simberg@lhs.se>


Teorier om utveckling i tredje v�rlden

Tid: L�rdagen den 13 november klockan 10-12
Plats: Rum 1219,  Institutionen f�r l�rarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala. (G� in genom v�nstra ytterporten, ta trappan till v�nster upp en v�ning.)

G�stf�rel�sning av Kenneth Hermele, ekonom, v�lk�nd specialist p� underutveckling och utveckling i tredje v�rlden, medlem av AKUT-gruppen i Uppsala, engagerad i svenska solidaritetsr�relser.och �ven i fr�gor om milj� och alternativ utveckling i
industril�nder.

All intresserade v�lkomna till denna f�rel�sning som ing�r i en p�g�ende kurs om utbildningsforskning i utvecklingsl�nder.

F�r mer information kontakta Mikael Palme<Mikael.Palme@lhs.se> eller Kerstin Simberg <Kerstin.Simberg@lhs.se>


 

Utbildningspolitik och pedagogisk filosofi

Ulf P. Lundgren

Tid: Tisd 2 nov 1999 kl 15.15-17.00

Plats: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, Sturegatan 4, Seminarium A.
F�rberedelsel�sning: Ulf P. Lundgrens f�rel�sning "Skolan och tusen�rsskiftet" den 30 sept 1999, tillg�nglig i html-version p� adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lundgren-990930.ht

Arrangeras inom ramen f�r h�gre seminariet i pedagogik. 

Ulf P. Lundgren var fram till den 1 oktober 1999 generaldirekt�r f�r skolverket. Den 1 januari 2000 tilltr�der han en professur i pedagogik vid Uppsala universitet. Seminariet den 2 nov kommer att inledas med Ulf P. Lundgren med utg�ngspunkt i dels sin egen tidigare forskning, dels l�rdomar fr�n sin verksamhet i regeringskansli, OECD och Skolverket skisserar en planerad studie som ber�r fyra omr�den:

  1. Dokumentation och analys av skolv�sendets utveckling under 1900-talet med tonvikten lagd p� reformer fr�n 1970 till 2000.
  2. Analys av 90-talets reformer vad g�ller elevresultat och samh�llsp�verkan.
  3. Analys av 90-talets reformer utifr�n offentligt framtr�dande och konsekvenser f�r lokal skolpolitik.
  4. Analys av hur l�randets villkor f�r�ndras.

1. Dokumentation och analys av skolv�sendets utveckling under 1900-talet med tonvikten lagd p� reformer fr�n 1970 till 2000.

I vissa avseenden finns en relativt omfattande utbildningshistorisk forskning inte minst genom F�reningen f�r svensk undervisningshistoria. I andra avseenden finns lite av utbildningshistorisk forskning. Perioden 1940 - 1962 har studerats fr�n en rad olika aspekter och med skilda intressen. Historisk forskning av reformer efter 1962 �r n�stan obefintlig. Vad som beh�ver g�ras �r dels en dokumentation framf�r allt fr�n 1962 och fram�t och med denna som grund en mer �vergripande analys av centrala utbildningspolitiska linjer. Det viktiga �r h�r att se de stora "slagen" i historien. Hur tanken p� en bottenskola v�xte fram, hur den omvandlas mot en enhetsskola, hur begreppet enhetlighet f�rskjuts mot begreppet likv�rdighet. Och hur dessa f�r�ndringar i politiken kan f�rst�s b�de utifr�n enskilda akt�rer men ocks� utifr�n samh�llsf�r�ndringar. I grunden handlar det om att avt�cka begreppet skola, dvs. skola som institution, hur den skapats och f�r�ndrats och hur skolan som institution format t�nkande och uppfattningar om vad kunskap �r och hur kunskap er�vras.

 2. Analys av 90-talets reformer vad g�ller elevresultat och samh�llsp�verkan.

Skolverket har genom Bilden av skolan gjort samlade beskrivningar och analyser. Analyser av det slaget kan f�rdjupas och breddas. De kan f�rdjupas genom forskning dvs. kompletterande studier. De kan breddas genom att f�ras in i ett bredare ekonomiskt, politiskt och kulturellt perspektiv. Tillg�ngen p� empiriska data f�r hela 90-talet �r n�rmast unikt och inneb�r att det finns material f�r f�rdjupade och breddade analyser.

3. Analys av 90-talets reformer utifr�n offentligt framtr�dande och konsekvenser f�r lokal skolpolitik.

Skolv�sendet har under 90-talet blivit alltmer genomskinligt. Detta har ocks� inneburit att utbildning f�tt ett starkt medialt intresse. Det finns en rad bilder av utbildningsv�sendet. Under 90-talet har kraven p� utbildning blivit allt tydligare. Allt fler g�r allt l�ngre i utbildning, d�rmed blir ocks� den enskilde medborgarens krav allt starkare. Den f�r�ndrade styrningen av skolan hade till syfte att st�rka demokratin. Hur uppfattningarna om utbildning formas och hur krav kanaliseras har inte systematiskt studerats. Dock finns empiriska material insamlade som kan vidare analyseras.

4. Analys av hur l�randets villkor f�r�ndras.

De tre f�reg�ende fr�gest�llningarna �r grunden f�r den fj�rde fr�gest�llningen. I den samh�llsf�r�ndring som nu p�g�r �r det relevant att st�lla fr�gan om skolan som den nu �r formad �r mer till hinder �n en f�ruts�ttning f�r samh�llsutvecklingen. Genom de tre f�rsta fr�gest�llningarna b�r en grund ges f�r att kunna beskriva ett antal m�jliga framtids scenarior. Och med dessa f�rhoppningsvis kunna �ppna f�r en bredare debatt om l�rande och utbildning.


DISPUTATION 15/10 1999

Fredagen den 15 oktober 1999 kl 10.00  f�rsvarar Finn Calander sin avhandling Fr�n fritidens pedagog till hj�lpl�rare. Fritidspedagogers och l�rares yrkesrelation i integrerade arbetslag.

Fakultetsopponent: Professor Ingrid Carlgren

Lokal: L�rosal IX, universitetshuset


Disputation 17/9 1999

Institutionen f�r l�rarutbildning, aulan, Seminariegatan 1, Uppsala, den 17 september 1999 kl 10.15.
Valdy Lindhe f�rsvarar avhandlingen Greening Education. Prospects and conditions in Tanzania. Uppsala Studies in Education 81, 1999.

Handledare: professor Sverker Lindblad.
Fakultetsopponent: professor Ingemar F�gerlind, Institutionen f�r Internationell pedagogik, Stockholms universitet. Ledam�ter i betygsn�mnden: professor Donald Broady, Institutionen f�r l�rarutbildning, Uppsala universitet;
professor Birgit Brock-Utne, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo;
docent Lars Rudbeck, Statsvetenskapliga institutionen, Avd. f. U-landsfr�gor, Uppsala universitet.


Inbjudan till kurs i dataanalys

Course in Data Analysis
with
Carol Dixon and Judith Green
(k
urs i dataanalys) 

Tid: 15-16 september 1999
Plats  Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, Sturegatan 4

Kursen leds av professor Carol Dixon och professor Judith Green, University of California, Santa Barbara. Kursen v�nder sig till b�de forskarstuderande och disputerade forskare. Kursen genomf�rs p� engelska och sker i samarbete med forskningsomr�dena: M�ngetnicitet och utbildning, Enheten f�r studier av f�r utbildning och kultur, ILU och Utbildning, kultur, interaktion, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Deltagarna i n�tverket Forum f�r studier av f�r utbildning och kultur har inbjudits. Se prelimin�r kursbeskrivning nedan.

Anm�lan till Pia-Maria Ivarsson  <pia-maria.ivarsson@ped.uu.se>  

Sista anm�lningsdag 25 augusti 1999

Inneh�ll
Kursen behandlar microetnografisk analys och analysmetoder av videoinspelade data med specifik inriktning mot �Event mapping�. Kursen har till syfte att utveckla deltagarnas f�rm�ga till praktisk till�mpning av analysarbete och kritiskt t�nkande vad avser metod- och perspektiv- och teorival.

Program
Onsdag 15 september
9.30  Kaffe/te och sm�rg�s
10.15-17.00   Introduktion av Carol Dixon och Judith Green och parallella 
verkst�der med praktiskt dataanalysarbete.

Torsdag 16 september
9.00- 15.30 (ca) Fortsatt analysarbete och avslutande diskussion och summering av erfarenheter.

Detaljerat kursprogram skickas ut innan kursens b�rjan. 

Obs! Varje deltagare skall skriva en presentation (max en A4) av sig sj�lv och sin forskning p� engelska f�r att ge Carol och Judith ett hum om vilka vi �r.

F�r ytterligare information, kontakta Pia-Maria Ivarsson <pia-maria.ivarsson@ped.uu.se


SEC-seminarium "Arbetarr�relsens r�tter och retorik"

Diskussionsinledningar av Christer Ericsson, J�rgen Gustafsson och �sa Linderborg

Tid: tisdagen den 25 maj, kl. 13.15--16.30
Plats: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1108

Program:

13.15-13.45 Christer Ericsson, M�lardalens h�gskola/Stockholms universitet, talar om svenska brukssamh�llen. Centrala teman �r brukssamh�llets paternalistiska system och betydelse f�r v�lf�rdssamh�llets uppbyggande samt idrotten som f�rbr�derligande strategi i bruksorter. Christer Ericsson har i sin avhandling, "Vi �r alla del av samma familj. Patron, makten och folket" Carlsson, Stockholm 1997, gjort en omfattande studie av Nyby bruk, Torsh�lla, S�dermanland fr�n slutet av 1800-talet till mellankrigstiden. Christer Ericsson deltar f�r n�rvarande i en lokalhistorisk studie �ver Eskilstuna samt i ett forskningsprojekt om idrott i bruksmilj�er.

13.45-14.15 J�rgen Gustafsson presenterar sin D-uppsats i historia, "Arbetarr�relsens etablering som eget f�lt. En studie �ver V�ster�s arbetarr�relse 1895-1955", framlagd vid M�lardalens h�gskola 1998. Som titeln indikerar har J�rgen Gustafsson anv�nt Pierre Bourdieus f�ltbegrepp f�r att f�rst� arbetarr�relsens etablering i en lokal milj�. Bland de viktigare resultaten kan n�mnas att tidigare erfarenheter av folkr�relsearbete spelar en viktig roll f�r etableringen av ett eget f�lt d�r sedan tv� karri�rsstrategier utvecklas, en radikal som leder till positioner inom ABF och SKP och en moderat riktad mot SAP, regeringen och riksbanken via SSU. J�rgen Gustafsson arbetar f�r n�rvarande vidare p� historiska studier av arbetarr�relsen i V�ster�s.

14.15-14.45 Fika

14.45-15.15 �sa Linderborg, doktorand vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, h�ller ett anf�rande baserat p� sitt p�g�ende avhandlingsarbete om hur socialdemokratin f�rs�ker er�vra det allm�nna historiemedvetandet, och hur de s�ker identitet, legitimitet och auktoritet genom sin egen partihistorik.

15.15-16.00 Diskussion

Alla intresserade �r v�lkomna. Ingen f�rhandsanm�lan beh�vs.

Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Mikael B�rjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

 


N�tverket Ubildningsforskning i utvecklingsl�nder inbjuder till heldagseminarium

"GOD" UNDERVISNING I AFRIKANSKA SKOLOR OCH DESS VILLKOR

Tid: Fredagen den 26 mars 1999 kl 10.15-17.00

Plats: ILU, Uppsala Universitet, Seminariegatan 1, Sal 3122

Forskningen om vad som h�nder i afrikanska skolor inriktar sig f�r det mesta p� kulturella, spr�kliga och sociala villkor f�r undervisningen och mer s�llan p� vad som faktiskt skulle g� att �stadkomma under de givna villkoren. Dessa analyser tenderar ocks� att bli m�rka. Deras indirekta budskap tycks ofta vara att det utrymme, som kanske kunde finnas f�r en "god" undervisning, spelas bort under trycket av reflektionsl�sa strategier f�r modernisering hos afrikanska regeringar och givarsamh�llet. F�r utbildningsforskningen infinner sig ett dilemma. F�r det f�rsta riskerar den att komma p� kant med sin indirekt viktigaste uppdragsgivare, givarorganisationerna. Elaborerade analyser av varf�r den afrikanska skolan misslyckas med sitt moderniseringsprojekt kan ofta bli oanv�ndbara eller obegripliga i en v�rld d�r man �r tvungen att finna l�sningar p� skolans problem utan att ha mandat, tid eller resurser att g� till botten med unders�kandet av de kulturella, sociala och institutionella villkoren f�r dessa l�sningar. F�r det andra lever utbildningsforskningen med en inre mots�gelse: pessimistiska analyser av villkoren f�r undervisning och skola existerar parallellt med reforminriktade f�rs�k att trots allt skapa en rationalitet som enligt de f�rra analyserna �r om�jlig att uppn�. Den reforminriktade ansatsen �r av som om-karakt�r: l�t oss nu g�ra l�roplaner, finna didaktiska l�sningar och utveckla utv�rderingsinstrument som trots allt skulle g�ra det hela bra mycket b�ttre, om nu bara alla ville lyssna och alla komponenter i utbildningssystemet kunde samordnas och falla p� plats. Det l�r inte finnas n�gon v�g ur detta slags dilemma, utom att hantera det s� gott det g�r i praktiken. En del av detta praktiska hanterande b�r vara att diskutera f�rh�llandet mellan � ena sidan f�rs�k till "god" undervisning och � andra sidan analyser av villkoren, i vid mening, f�r detta slags kulturell f�rmedling och f�rhandling inom skolans institutionella ram. Detta seminarium �gnas �t "god" undervisning i afrikanska skolor, n�r villkoren f�r s�dan undervisning h�lls i minnet. Seminariet, som ska ha en tyngdpunkt p� diskussioner, ger plats f�r fyra f�rberedda inl�gg (se program nedan).

F�r att den praktiska organisationen av seminariet ska underl�ttas, �r vi tacksamma om deltagande s� gott det g�r kunde f�ranm�las. Detta sker enklast per e-post till undertecknad <mikael.palme@lhs.se> eller Kerstin Simberg <kerstin.simberg@lhs.se>) senast en vecka i f�rv�g, dvs den 19 mars. Bordsplats f�r gemensam lunch p� restaurang Java kan bokas om s� �nskas; besked om detta b�r i s� fall finnas med i e-postmeddelandet om deltagande i seminariet.

 Mikael Palme
N�tverket Utbildningsforskning i utvecklingsl�nder
ILU, Uppsala Universitet

PROGRAM

"God" undervisning i afrikanska skolor och dess villkor
ILU, Uppsala Universitet, Seminariegatan 1, Sal 3122
Fredagen den 26 mars 1999, kl 10.15-17.00

10.15 Inledning
Mikael Palme, L�rarh�gskolan i Stockholm

10.30 "God" spr�kundervisning och dess villkor
Christopher Stroud, Stockholm Universitet
Kommentator: Gustave Callewaert, K�penhamns Universitet

11.00 Kaffe

11.15 Diskussion

11.45 Att f�r�ndra matematikundervisningen - m�jligheter och hinder
Wiggo Kilborn, G�teborgs Universitet
Kommentator: Gustave Callewaert

12.30 Lunch

14.00 Forts. diskussion, matematikundervisning

14.15 "Learner-centred" undervisning i namibiska sekund�rskolan
Per Geckler, K�penhamns Universitet
Kommentator: Oleg Popov, Ume� Universitet

15.15 Kaffe

15.30 Kritisk pedagogik och f�r�ndring i en konservativ skola - erfarenheter fr�n l�rarutbildningsreformen i Namibia
Lars Dahlstr�m, Ume� Universitet
Kommentator: Gustave Callewaert

16.30 Slutdiskussion

N�tverket f�r utbildningsforskning i utvecklingsl�nder, ILU: Kerstin Simberg <kerstin.simberg@lhs.se>; tel 08/7375733; Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>, tel 08/6480547

Administrat�r f�r Donald Broadys forskningsgrupp vid ILU: Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, tel 018/4712455


Kurs i XML och design

CID, KTH, 24-25 mars 1999

Kursen anordnas av CID-omr�det Interaktiva l�rmilj�er och �r avsedd f�r utvecklare av NOT- och Etik-webbplatser

Kursledning: Hans Melkersson <melker@nada.kth.se> och John Juliusson


Invitation to First International Seminar
on Cross-Professional Studies
Uppsala, 19-20 March 1999

 This is the first invitation to The first seminar on Cross-Professional Studies that will be held at Uppsala University, Department of Education. Uppsala is 65 km North of Stockholm, Sweden and is served by Stockholm Airport (Arlanda).

The summon will consist of a small number of persons. The purpose of the seminar is to discuss and establish comparative studies of professions by means of a life history approach. We would like to penetrate the following issues:

1.What does this field of study look like. Who are doing what kind of research and how do we relate to studies of different occupations?

2.As a point of departure we have considered a life history approach? What are your experiences of this approach? How to do it and how to combine life stories with other documentation?

3.Another point of departure that we have considered is to deal with recent changes in work organisation, e g as deregulation and marketization, and how these changes look like in different professions. What would be a good thing to do here?

4.The professions we had in mind were nurses, teachers, and persons working with human source development.

5.How should we design cross-professional studies? Experts in this fields of study will bring a text that they have written and that could be related to this task.

Schedule: 19/3 (ca 9.30 - 17.00) - 20/3 (ca 9.30 - 17.00) 1999

Lokation: Department of Education, Uppsala University.

Notify you�re intention to take part, the number of participents are limited!

Kindly Welcome!

Please respond to Annica �berg <annica.aberg@ped.uu.se> if you are intrested to participate at this seminar. You�ll then recieve more details about the seminar, when the scedule is complete.

Best wishes,

Prof. Sverker Lindblad, PH.D Hector Perez and PH.D Ingrid Heyman
Department of Education
Uppsala University

/gm Annica �berg
Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet
Postadress: Box 2109, 750 02 Uppsala
Bes�ksadress: Sturegatan 4
Tel: +46-18-471 16 10
Fax: +46-18-471 16 51
Email: annica.aberg@ped.uu.se
http://www.ped.uu.se

Prel. Schedule, Cross-professional Seminar
Departement of Education, Uppsala university, 18/3 - 21/3 1999

FRIDAY 18/3    Hall 103, Odengatan 8
09.30         COFFEE
10.00 - 12.30
Ivor Goodson;    "LIFE HISTORIES AND PROFESSIONAL PRACTICE". Discussion about the method
Paul Doherty;    "LIFE HISTORY, PROFESSIONAL ASPIRATIONS AND OCCUPATIONAL  TRAJECTORIES"
12.30 - 14.30    LUNCH at Svensson�s (paid by the insitution for the participents at the seminar)
14.30 - 16.00
Andrea Messeri; "THE CHANGING PROFESSION OF THE PRINCIPAL IN THE ITALIAN SCHOOLS, BETWEEN AUTHONOMY AND NETWORKS"
16.00 - 16.30    COFFEE Hall: Seminarie A, Sturegatan 4
16.30 - 18.00
Ari Antikainen; "FROM DISCIPLIN TO EQUAL RIGHTS". Teachers from different (social) generations in Finland included in a study based om narrative biographical interviews and thematic interviews.Co-authors Mr Juha Kauppila and Ms Anne Tuomainen.
19.00 -    DINNER AT SVENSSON�S (paid by the insitution for the participents at the seminar)

SATURDAY 19/3 Hall: Seminarie A, Sturegatan 4
9.30        COFFEE
10.00 -13.00   
Sverker Lindblad "..."
Ingrid Heyman    "CONSEQUENCES OF RESTRUCTURING - THE LIFEHISTORIES OF FOUR NURSES"
13.00 - 14.30    LUNCH AT SVENSSON�S (paid by the institution for the participents at the seminar)
14.30 - 16.00    DISCUSSION OF OUTLINES OF JOINT PROJECT
16.00 - 16.30    COFFEE   
16.30 - 17.00    DISCUSSION OF OUTLINES OF JOINT PROJECT
SUMMARY AND END OF SEMINAR


Inbjudan till symposium arrangerat av professor Sven Hartman, L�rarh�gskolan i Stockholm,
inom ramen f�r forskarn�tverket Forum f�r studier av utbildning och kultur:

INBJUDAN TILL SYMPOSIUM
FORSKNING OM L�RARE OCH L�RARES KUNSKAP

Tid: 11 februari 11.30 - 12 februari 16.00 1999

Plats: L�rarh�gskolan i Stockholm, Gj�rwellsg. 16 (R�lambshovsparken).

Forskning om l�rare utg�r idag ett snabbt v�xande forskningsomr�de. Inom flera olika discipliner, s�v�l nationellt som internationellt, bedrivs detta studium fr�n en rad olika forskningsperspektiv. Symposiets syfte �r att samla forskare till �verl�ggningar och erfarenhetsutbyte f�r att p� tv�rvetenskaplig grund belysa det gemensamma forskningsomr�det.

Sprid g�rna denna inbjudan till personer som inte n�tts av detta utskick.

Symposiet bygger helt p� deltagarnas egna presentationer. De kommer att vara av tre olika slag:

• Forskningsgrupper, projektgrupper, presenterar sin verksamhet
• Nyligen eller snart framlagda avhandlingar presenteras
• Kortare papers presenteras och diskuteras

Anm�lan: Vi vill ha din anm�lan skriftligt p� nedanst�ende talong senast den 1 februari till Monika Olofsson (adress se nedan). Det g�r ocks� bra att anm�la sig via mail. E-postadress: Monika.Olofsson@lhs.se.Se till att samtliga nedanst�ende uppgifter kommer med. Observera att deltagarantalet �r begr�nsat.

Kostnader: Ingen deltagaravgift tas ut f�r symposiet. Deltagarna st�r f�r sina egna kostnader och ordnar sj�lv kopiering, ev distribution, m�ltider och inkvartering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anm�lan till symposiet FORSKNING OM L�RARE OCH L�RARES KUNSKAP skickas till Monika Olofsson, L�rarh�gskolan i Stockholm, Institutionen f�r pedagogik, Box 34103, 100 26 Stockholm eller skickas via mail (Monika.Olofsson@lhs.se).

Namn: ...................................................................................................

Organisation/arbetsplats:..............................................................................

Adress: ..................................................................................................

Postnr: ........................... Postadress: .......................................................

Telefon: ............................................. Fax: ............................................

Epost  .............................................

 

  Ja Nej
Deltar i enkel middag den 11 februari    
Deltar med gruppresentation    
Deltar med avhandlingspresentation    
Deltar med paper till konferensen    

Titel p� presentation eller paper: ..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

Ort och datum                     Namnteckning


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-99.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011