Uppsatsseminarier hösten 2006

Seminarier för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-06-ht-uppsatssem.htm>

Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> kommer under höstterminen 2006 att leda en serie seminarier för studenter som skriver utbildningssociologiskt eller kultursociologiskt inriktade C- eller D-uppsatser eller examensarbeten. Start onsdagen den 6 september kl. 11.00-12.15 i rum 1424 (högst upp i första huset, i den norra änden av korridoren), ILU, Semiarieg. 1, Uppsala. På dagordningen står en genomgång av vad deltagarna tänker skriva om och att spika ett schema för hösten.

Seminariet, som arrangeras av SEC (forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi) syftar till att i organiserad form erbjuda ett diskussionsforum och handledningstillfällen för studenter som (inom olika ämnen) skriver C-uppsats eller D-uppsats eller examensarbete med utbildningssociologisk eller kultursociologisk inriktning. Man behöver inte ha varit med från början för att ansluta sig. Intresseanmälan sker till Mikael Börjesson som också lämnar information om mötestider m.m.

Information om tänkbara examens- och uppsatsämnen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-uppsatsamnen.htm>.

Orientering om verksamheten inom SEC
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/>
 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-06-ht-uppsatssem.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady and Mikael Börjesson. Last updated 13 jan 2006